викладачі кафедри

Робочі програми кафедри

 1. Робоча програма навчальної дисципліни "МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ"

 2. Робоча програма навчальної дисципліни "ДОДАТКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ: ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ АСПЕКТ"

 3. Робоча програма навчальної дисципліни "ФІЛОСОФІЯ ТРУДОВОГО ПРАВА"

 4. Робоча програма навчальної дисципліни "ПРОБЛЕМИ ТЛУМАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ"

 5. Робоча програма навчальної дисципліни "ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ"

 6. Робоча програма навчальної дисципліни "ТРУДО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ В ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВАХ"

 7. Робоча програма навчальної дисципліни "ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ КЕРІВНИХ ПРАЦІВНИКІВ ТА ПРАЦЮЮЧИХ ВЛАСНИКІВ"

 8. Робоча програма навчальної дисципліни "ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ"

 9. Робоча програма навчальної дисципліни "СОЦІАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ"

 10. Робоча програма навчальної дисципліни "ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КАДРОВОЇ РОБОТИ"

 11. Робоча програма навчальної дисципліни "ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ПРАЦІВНИКІВ"

 12. Робоча програма навчальної дисципліни "ТРУДОВІ СПОРИ ТА ЗАЛАГОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧИХ КОНФЛІКТІВ"

 13. Робоча програма навчальної дисципліни "ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ТА ТРУДОВОГО ПРАВА"

 14. Робоча програма навчальної дисципліни "ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ТА ТРУДОВОГО ПРАВА"

 15. Рабочая программа учебной дисциплины "ТРУДОВОЕ ПРАВО"

 16. Робоча програма навчальної дисципліни "ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ТА ТРУДОВОГО ПРАВА"

 17. Робоча програма навчальної дисципліни "ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ"

 18. Робоча програма навчальної дисципліни "ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ"

 19. Робоча програма навчальної дисципліни "ТРУДОВЕ ПРАВО"

 20. Робоча програма навчальної дисципліни "ЄВРОПЕЙСЬКЕ СОЦІАЛЬНЕ ПРАВО"

 21. Робоча програма навчальної дисципліни "ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ПРАЦІВНИКІВ"

завідувач кафедри трудового права
та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович

РІДНА МОВА: українська

КОМУНІКАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ:

Належні комунікаційні навички отримав під час наукової, викладацької та практичної діяльності


ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ:

Належні організаційні навички отримав працюючи за сумісництвом на протязі більше ніж 8 років керівником юридичного відділу на підприємстві


ІНШІ ПРОФЕСІЙНІ НАВИЧННИ:

Досвід роботи в якості лектора Приймав участь у розробленні проектів нормативно-правових актів

ОБЛАСТІ ПРОФЕСІЙНИХ ІНТЕРЕСІВ:

реалізація конституційного права на працю; проблеми трудового права, права соціального забезпечення; гарантії трудових та соціальних прав; особливості праці державних службовців; охорона праці; міжнародно-правове регулювання праці; проблеми захисту трудов

Досвід роботи кафедри

Кафедра трудового права та права соціального забезпечення юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка була створена у 2011 році,

З моменту створення кафедри по теперішній час завідувачем кафедри є професор Іншин Микола Іванович. У 1998 р. Микола Іванович захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Управління та правове регулювання вивільнення працівників внутрішніх справ» (спеціальність 12.00.07), у 2006 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Проблеми правового регулювання праці державних службовців України» (спеціальність 12.00.05). Вчене звання професора присвоєно у 2008 році. В 2009 році присвоєно почесне звання Заслужений юрист України. Обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2013 р., дійсним членом (академіком) НАПрН України – у 2017 р.

На даний час роботу кафедри забезпечують звідувач кафедри проф. Іншин М.І., д.ю.н., проф. Щербина В.І., д.ю.н., проф. Андріїв В.М., д.ю.н., проф. Венедіктов С.В., д.ю.н., проф. Вавженчук С.Я., д.ю.н., проф. Занфірова Т.А., д.ю.н., проф. Мельничук Н.О., д.ю.н., проф. Тищенко О.В., д.ю.н., проф. Кучма О.Л., д.ю.н., проф. Волинець В.В., д.ю.н., проф.Вахонєва Т.М., д.ю.н., проф. Гришина Ю.М., д.ю.н., доц. Зубрицький М.І., д.ю.н., доц. Падалка А.О., к.ю.н., доц. Панасюк О.Т., к.ю.н., доц. Черноус С.М., к.ю.н., доц. Сіроха Д.І., к.ю.н., доц. Саленко І.В., к.ю.н., доц. Малюга Л.Ю., к.ю.н., доц. Сахарук І.С., к.ю.н., ас. Сіньова Л.М., к.ю.н., ас. Богдан І.А., к.ю.н., ас. Погорєлова О.С., к.ю.н., ас. Кузьменко Г.В., к.ю.н., ас. Сайнецький О.П. та інші.

Викладачі кафедри беруть активну участь у пiдготовцi науково-консультативних висновкiв щодо тлумачення норм трудового законодавства, законодавства соцiального забезпечення за конституцiйними поданнями народних депутатiв до Конституцiйного Суду України, поданнями державних комiтетiв Верховної Ради України, Верховного Суду України та iнших державних органiв i установ. Викладачами здійснюється керівництво дисертацiйними дослiдженнями та наукові розробки.

Грунтуючись на здобутках попередникiв, аспіранти продовжують науковi пошуки вирiшення актуальних проблем трудового права та права соцiального забезпечення на кафедрі.

На кафедрі діють наступні спеціалізації:

ОР «Бакалавр» - «Трудове право»; «Правове регулювання трудових відносин у бізнесі»

ОР «Магістр» - «Трудове право»; «Право забезпечення організації праці»; «Європейські стандарти захисту основоположних прав людини»; «Соціальне право»