Іншин Микола Іванович

д.ю.н. завідувач кафедри трудового права та права соціального забезпечення

Рідна мова: українська

Комунікаційна компетентність: Належні комунікаційні навички отримав під час наукової, викладацької та практичної діяльності

Організаційно-управлінська компетентність: Належні організаційні навички отримав працюючи за сумісництвом на протязі більше ніж 8 років керівником юридичного відділу на підприємстві

Інші професійні навички: Досвід роботи в якості лектора Приймав участь у розробленні проектів нормативно-правових актів

Області професійних інтересів: реалізація конституційного права на працю; проблеми трудового права, права соціального забезпечення; гарантії трудових та соціальних прав; особливості праці державних службовців; охорона праці; міжнародно-правове регулювання праці; проблеми захисту трудов

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності

2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Теоретичні проблеми цивільного та трудового права

2017/18 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Юридична деонтологія

2017/18 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Право соціального захисту

2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Теоретичні проблеми цивільного та трудового права

2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Основи охорони праці

2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Локальні нормативні акти та кадрова документація

2016/17 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Основи охорони праці

2016/17 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Охорона праці

2016/17 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

 • з 1995 до 1995 - викладач кафедри правових основ підприємницької діяльності , Харківський національний університет внутрішніх справ, проспект Льва Ландау, 27, Харків, , Освіта

 • з 1998 до 1999 - викладач кафедри адміністративного права, Харківський національний університет внутрішніх справ, проспект Льва Ландау, 27, Харків, , Освіта

 • з 1999 до 2004 - старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем кадрового забезпечення, Харківський національний університет внутрішніх справ, проспект Льва Ландау, 27, Харків, , Наука

 • з 2004 до 2006 - провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем кадрового забезпечення, Харківський національний університет внутрішніх справ, проспект Льва Ландау, 27, Харків, , Наука

 • з 2006 до 2009 - начальник науково-дослідної лабораторії з проблем кадрового забезпечення, Харківський національний університет внутрішніх справ, проспект Льва Ландау, 27, Харків, , Наука

 • з 2009 до 2010 - начальник відділу моніторингу наукового забезпечення діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ Державного науково-дослідного інституту МВС України, Державний науково-дослідний інститут МВС України, провулок Євгена Гуцала, 4А, Київ, , Наука

 • з 2010 до 2010 - начальник навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання ХНУВС, Навчально-науковий інститут підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання ХНУВС, м.Харків, вул. Академіка Проскури 1-а, каб. 1-а, Освіта

 • з 2011 до - завідувач кафедри трудового права та права соціального забезпечення, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, вул. Володимирська, 60, Освіта з до - , , Освіта

Навчання та стажування

 • з до 1998 - Університет внутрішніх справ МВС України, Кандидат юридичних наук, «Управління та правове регулювання вивільнення працівників внутрішніх справ» (спеціальність: 12.00.07)

 • з до 2005 - Одеська національна юридична академія, Україна, Одеса , доктор юридичних наук, тема дисертації "Проблеми правового регулювання праці державних службовців України"

Публікації

 1. Публікація - Проблеми правового регулювання безробіття і зайнятості в Україні та напрямки його удосконалення

 2. Публікація - Проблеми правового регулювання безробіття і зайнятості в Україні та напрямки його удосконалення Вісник Університету внутрішніх справ. Вип. 2. – Х.; Університет внутрішніх справ – 1997

 3. Публікація - Проблеми правового регулювання діяльності державної служби зайнятості Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених. Вип. 2, – Х.: Університет внутрішніх справ. – 1997

 4. Публікація - Щодо правового забезпечення права на працю в умовах масового вивільнення робочої сили Право України. – 1998. – № 3

 5. Публікація - Некоторые аспекты правового регулирования социальной защиты работников, которые увольняются из системы органов внутренних дел Бизнес- информ. – Харьков, 1998. – № 17

 6. Публікація - Деякі аспекти правового статусу співробітників органів внутрішніх справ, які звільнені за скороченням штатів Право України.- 1998. – № 11

 7. Публікація - До питання удосконалення організаційно-штатної структури системи органів внутрішніх справ Вісник університету внутрішніх справ. Вип. 3. – Х.: Університет внутрішніх справ. – 1998

 8. Публікація - Управління процесом вивільнення працівників органів внутрішніх справ Вісник Університету внутрішніх справ. Вип. 3. – Х.: Університет внутрішніх справ. – 1998

 9. Публікація - Вивільнення робочої сили в системі органів внутрішніх справ як об’єктивна необхідність та деякі заходи по створенню механізму правового забезпечення його реалізації Актуальні проблеми сучасної науки в дослідження молодих вчених. Вип. 3-4- Х.: Університет внутрішніх справ. – 1998

 10. Публікація - Визначення права на працю в умовах вивільнення робочої сили Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених. Вип. 3-4- Університет внутрішніх справ. – 1998

 11. Публікація - Правове регулювання службово-трудових відносин в Україні Монографія. Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ

 12. Публікація - Правове регулювання службово-трудових відносин в Україні Монографія. Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ Ануфрієв М.І., Венедиктов В.С.

 13. Публікація - Правове регулювання вивільнення працівників ОВС Навч.-практ. посібник. Вид-во: Нац. Ун-ту внутр. Справ.

 14. Публікація - Статус працівників органів внутрішніх справ як державних службовців Наук.-практ. посібник. Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ Венедиктов В.С

 15. Публікація - Організаційно-правові засади проходження служби в органах внутрішніх справ України Наук.-практ. посібник. Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ Венедиктов В.С

 16. Публікація - Організаційно-правові засади професійної підготовки персоналу органів внутрішніх справ України Наук.-практ. посібник / За заг. ред. В.С. Венедиктова. – Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ Венедиктов В.С., Клемпарський М.М. та ін.

 17. Публікація - Організаційно-правові засади сучасної державної служби України Наук.-практ. Посібник. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ Венедиктов В.С., Клюєв О.М

 18. Публікація - Правовий захист працівників ОВС у зв’язку із скороченням штатів Вісник Університету внутрішніх справ. – 1999. -– №8

 19. Публікація - Деякі методологічні питання визначення терміна «законодавство про працю» на сучасному етапі розвитку держави Вісник Університету внутрішніх справ. – 1999. – № 9

 20. Публікація - Напрямки подальшого удосконалення правового регулювання юридичної відповідальності працівників ОВС Вісник Університету внутрішніх справ. – 1999. -– №11

 21. Публікація -

 22. Публікація - Трудове право України та зарубіжних країн: Академічний курс. Загальна та особлива частини: підручник. Трудове право України та зарубіжних країн: Академічний курс. Загальна та особлива частини: підручник/М.І.Іншин, В.І.Щербина. – Харків: Колегіум, 2017. – 1122 с.

 23. Конференція - Теоретичне осмислення ідеологічних змін в трудовому праві України. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю професора І.М.Сироти Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю професора І.М.Сироти. Одеса, Фенікс-2017, С. 5-8.

 24. Публікація - Сутність та зміст права на працю: теоретико-правовий підхід Соціальне право – № 1. – 2017, С.10-16

 25. Публікація - Соціальний захист в Україні: сутність, проблеми, перспективи Актуальні проблеми соціального права. Випуск II: Науково-практичний посібник [Збірник статей учасників всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ "Інститутреабілітації та соціальних технологій" у 2015 р.] За заг.ред. М.І.Іншина, В.Л.Костюка, С.13-15

 26. Публікація - Соціальна політика як правова категорія Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць/ за ред.М.І.Іншина, В.І.Щербини, С.Я.Вавженчука; відпов.ред. І.С.Сахарук - Харків: "Юрайт", 2017-282 с., С. 7-22

 27. Публікація - Реформа соціального захисту в Україні: проблеми та перспективи Актуальні проблеми соціального права. Випуск ІІІ: науково-практичний посіб- ник // Збірник матеріалів учасників Всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2016 р. / за заг. ред. Костюка В.Л., С.13-15

 28. Публікація - Професіоналізм та компетентність працівників органів внутрішніх справ як основна мета безперервної, професійної підготовки Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: Зб. наук. праць: Донецький інститут внутрішніх справ при Донецькому нац. ун-ті. – 2002. – №1.

 29. Публікація - Прийняття резолюції недовіри керівнику органу поліції як підстава звільнення його із займаної посади Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, відпов. ред. к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ: Прінт-Сервіс, 2017. – 267 с., С. 87-88

 30. Публікація - Отримання соціальної допомоги дітьми-інвалідами: теоретико-правовий аспект Соціальне право: науковий журнал // 2017. – №2, С. 100-107

 31. Публікація - О принятии резолюции недоверия руководителям органов полиции LEGEA SI VIATA, aprilie, 2017 , с. 56-58

 32. Публікація - Новели законодавчого регулювання праці державних службовців Бюлетень Міністерства юстиції України. - № 11. - 2016., С. 6-13

 33. Конференція - Захист соціальних прав в контексті євроінтеграції Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов.учасн.Всеукр.наук.-практ.конф. (м.Київ, 20 жовтня 2017 р.)/ за ред.проф.М.І.Іншина

 34. Публікація - Новели законодавчого регулювання праці державних службовців Бюлетень Міністерства юстиції України. - № 11. - 2016. - С. 6-13. Фахове видання

 35. Конференція - Правові основи регулюванні контрактної форми трудового договору з поліцейськими Інтеграція юридичної науки і практики як основа сталого розвитку вітчизняного законодавства: Міжнародна науково-практична конференція м. Дніпро 25-26 листопада 2016 року – С. 38-40.

 36. Конференція - Теоретико-правовий аналіз новел законодавчого регулювання праці державних службовців Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення : матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 жовтня 2016 р.) ; за заг. ред. К. Ю. Мельника / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2016. – С. 29-34.

 37. Конференція - Законодавче регулювання праці держслужбовців: інноваційні аспекти Право як регулятор суспільних відносин: історія, теорія, практика: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18-19 квітня 2016 р.). – К.: ВГО Майбутнє країни, журнал Публічне право, 2016. – С. 24-26.

 38. Публікація -

 39. Конференція - Трудо-правові основи звільнення зі служби в поліції Теорія і практика розвитку правових інститутів: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 10-11 березня 2016 р.). – К. : «Науково-дослідний інститут публічного права», 2016 . – С. 98-99

 40. Публікація - Загальнотеретична характеристика вирішення трудових спорів у порядку господарського судочинства Проблеми теорії права і практики правореалізації на шляху України до ЄС: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 25-26 лютого 2016 р.). – К. : «Науково-дослідний інститут публічного права», 2016 . – С. 114-116 .

 41. Конференція - Передумови зародження режиму робочого часу у передрадянський період Актуальні проблеми сучасного правознавства: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 28-29 січня 2016 р.). – К. : «Науково-дослідний інститут публічного права», 2016 . – С. 107-109

 42. Публікація - Загальнотеретична характеристика вирішення трудових спорів у порядку господарського судочинства Проблеми теорії права і практики правореалізації на шляху України до ЄС: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 25-26 лютого 2016 р.). – К. : «Науково-дослідний інститут публічного права», 2016 . – С. 114-116 .

 43. Конференція - Передумови зародження режиму робочого часу у передрадянський період Актуальні проблеми сучасного правознавства: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 28-29 січня 2016 р.). – К. : «Науково-дослідний інститут публічного права», 2016 . – С. 107-109

 44. Публікація - Службове сумісництво поліцейських Актуальнi проблеми права: теорiя і практика. - 2016. - № 31. - С. 6-18.

 45. Публікація - Доцільність застосування контрактної форми трудового договору при регулюванні службово-трудових відносин з поліцейськими Часопис Київського університету права –2016. – №3. – С. 141-148

 46. Публікація - Пам'яті видатного вченого (не стало Олександра Івановича Процевського, 1929-2016) Публічне право. – 2016. – № 3. – С. 263-265

 47. Публікація - Теоретико-правові аспекти соціального забезпечення працівників поліції Публічне право. – 2016. – № 2. – С. 211-216.

 48. Публікація - Особливості вирішення трудових спорів у порядку господарського судочинства Підприємництво, господарство і право . - 2016. - № 12. - С. 115-118

 49. Публікація - Підстави звільнення зі служби в поліції Науковий вісник публічного та приватного права : зб. наук. пр. / Н.-д. ін-т публічного права. – Київ: [б. в.], 2016. – № 1. – С. 63-67.

 50. Публікація - Предмет трудового права (друга частина) Публічне право. – 2016. – № 1. – С. 209-214 І. Щербина

 51. Публікація - Направления совершенствования трудовой деятельности полицейских работников Право и закон. – 2016. – № 3. – С. 47-52.

 52. Публікація - Нові норми оплати праці державних виконавців Visegrad journal on human rights (Республіка Словаччина). – 2016. – № 5. – Р. 92-95

 53. Публікація - Оптимизация законодательного регулирования труда госслужащих Право и политика. – 2016. – № 2. – С. 127-131.

 54. Публікація - Особенности служебно-трудовых споров Право и политика. – 2016. – № 1. – С. 112-116

 55. Конференція - Загальнотеоретична характеристика концепції соціального забезпечення працівників поліції Матеріали Міжнародного форуму «Науковці та освітяни України в ім’я утвердження миру, стабільності та розвитку суспільства», 30 листопада 2015 року (м. Київ). – С. 177-179.

 56. Публікація - Трудовой потенциал работников госслужбы: теоретико-правовой аспект Visegrad journal on human rights (Республіка Словачина). – 2015. – №3. – Р. 72-79.

 57. Публікація - Соціальне забезпечення працівників поліції Митна справа. – 2015. – № 5 (101), ч. 2. – С. 204-211.

 58. Публікація - Зміст трудового договору в країнах СНД: порівняльно-правовий аналіз Юридична наука. – 2015. – № 9. – С. 134-138.

 59. Публікація - Пільги для військових АТО Митна справа. – 2015. – № 4 (100), ч. 2. – С. 246-250.

 60. Публікація - The mechanism of realization of labor right of judges International SCIENTIFIC COOPERATION: research articles. – Hamilton, Canada. – 2015. – Volume 10. – P. 42-47.

 61. Публікація - Предмет трудового права (частина перша) Публічне право. – 2015. – № 4. – С. 189-206. В.І. Щербина

 62. Публікація - Трудове право України: підручник К.: “МП Леся”, 2015. – 532 с. В.Л. Костюк, В.П. Мельник

 63. Публікація - Конвенції МОП як нормативно-правові акти, що регулюють гарантійні та компенсаційні виплати Пріоритетні проблеми реформування системи законодавства України(м. Київ, 23-24 липня 2015 р.). – К.: Приватна установа «Науково-дослідний інститут публічного права», 2015. – С. 136-138.

 64. Публікація - Сутність трудового договору в Росії, Білорусі та Казахстані Наукові дослідження сучасного законодавства України – прогрес юридичної науки ХХІ століття (м. Київ, 25-26 червня 2015 р.). – К.: Приватна установа «Науково-дослідний інститут публічного права», 2015. – С. 112-113.

 65. Публікація - Тенденції розвитку діяльності профспілок в Україні «Актуальні питання реформування правової системи України»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (м. Дніпропетровськ, 3-4 липня 2015 року). – Дніпропетровськ: ГО «Правовий світ» (м. Дніпропетровськ). – 2015 р. – С. 17-19

 66. Публікація - Сутність та значення порівняльного трудового права «Сучасний стан розвитку правової системи України»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (м. Дніпропетровськ, 18 червня 2015 року). – Дніпропетровськ: ГО «Українська асоціація правових досліджень». – 2015 р. – С. 58-62

 67. Публікація - Розірвання трудового договору за проектом Трудового кодексу «Національні та міжнародні стандарти сучасного державотворення: тенденції та перспективи розвитку»: Міжнародної науково-практичної конференції, м. Донецьк, 1 серпня 2015 р. – Д.: Східноукраїнська наукова юридична організація, 2015. – С. 51-55.

 68. Публікація - Державна служба в контексті трудового потенціалу працівників «Актуальні питання правової теорії та юридичної практики»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 7-8 серпня 2015 р.) – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2015. – С. 56-58.

 69. Публікація - Напрями оптимізації охорони праці в сучасних умовах розвитку трудових правовідносин «Сучасні проблеми розвитку державності та напрями їх вирішення через призму правотворчої діяльності»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (м. Харків, 22-23 травня 2015 року). – Х.: ГО «Асоціація аспірантів-юристів». – 2015 р. – С. 58-62

 70. Конференція - Права працівників: проблеми та перспективи їх вирішення "Дотримання прав людини: Сучасний стан правового регулювання та перспективи його вдосконалення": Збірник матеріалів другої звітної міжнародної науково-практичної конференції. – Київ, НАВС. – 5 березня 2015 року. – С. 37-38

 71. Публікація - Службово-трудова діяльність працівників органів внутрішніх справ: аспект реформування Публічне адміністрування в сфері органів внутрішніх справ : зб. наук. праць матер. круглого столу (м. Київ, 14 берез. 2015 р.). – К. : НАВС. – С. 31-33.

 72. Семінар - Удосконалення оплати праці державних службовців Адміністративно правова протидія корупції : Матеріали науково-практичного семінару / ред.. колегія : О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. – Київ-Харків. 19 лют. 2015: Золота миля, 2015. – С. 29-32

 73. Конференція - Значення трудової дисципліни в умовах ринкової економіки Сучасні тенденції розвитку юридичної науки та практики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – 26-27 грудня, 2014 р. – м. Львів. – С. 17-21.

 74. Конференція - Матеріальна відповідальність роботодавця ХVІ Всеукраїнська з міжнародною участю науково-практична заочна конференція «Молода наука України. Перспективи та пріоритети розвитку». – м. Київ, 26-27 грудня 2014 р. – С. 28-31.

 75. Конференція - Процедура звільнення працівників за Проектом Трудового кодексу України: особливості та пропозиції вдосконалення правового регулювання Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Єдність і диференціація трудового права та права соціального забезпечення», ХНУВС, 28 листопада 2014 р. – С. 8-11.

 76. Публікація - General theoretical characteristics of workers distance employment in Ukraine Публічне право. – 2015. – № 3. – С. 265-271. Фахове видання

 77. Публікація - Правове регулювання гарантійних та компенсаційних виплат на основі міжнародного досвіду Форум права. – 2015. – № 3. – С. 211-218.

 78. Публікація - Положительный опыт Японии в сфере мотивации работников Право и политика. – 2015. – № 3. – С. 93-97.

 79. Публікація - Діяльність профспілок у контексті проекту Трудового кодексу Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». – 2015. – № 14. Т. 1, ч. 2. – С. 108-112.

 80. Публікація - Загальнотеоретична характеристика дистанційної зайнятості працівників в Україні Право та інноваційне суспільство. – 2015. – № 5. – С. 48-53.

 81. Публікація - Концепція правового забезпечення інтересів суб’єктів надання фінансових послуг в соціальній сфері в Україні Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія», – 2015. – Том 15. – С. 70-78. Фахове видання

 82. Публікація - Поняття та ознаки охоронної функції трудового права Актуальні проблеми права: теорія і практика : зб. наук. пр. —. Сєвєродонецьк, 2015. — № 30. — С. 9-16

 83. Публікація - Пільги для військових АТО Митна справа. – 2015. – № 4 (100), ч. 2. – С. 246-250.

 84. Публікація - Права працівників: проблеми та шляхи вдосконалення Митна справа. – 2015. – № 3 (99), ч. 2. – С. 119-125.

 85. Публікація - Предмет трудового права. Публічне право. – 2015. – № 2. – С. 245-251. Фахове видання

 86. Публікація - Припинення трудових відносин: теоретико-правовий аспект. Порівняльно-аналітичне право. – 2015. – № 2. – С. 211-216. Фахове видання

 87. Публікація - Захист трудових прав працівників: аналіз законодавства. Вісник Запорізького національного університету. Серія «Юридичні науки». – 2015. – № 2. – С. 72-76. Фахове видання

 88. Публікація - Загальнотеоретичний аналіз часу відпочинку працівників в Україні. Актуальні проблеми держави і права. – 2015. – № 75. – С. 117-123. Фахове видання

 89. Публікація - Професійна підготовка на підприємстві: шляхи вдосконалення. Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Право».– 2015. – Випуск 1. – К. – С. 31-38 Фахове видання

 90. Публікація - Conditions of labor relations execution: legislative changes of 2015 y. International Scientific Journal EURO-AMERICAN SCIENTIFIC COOPERATION: research articles. – Hamilton, Canada. – 2015. – Volume 9. – P. 59-65. Фахове видання

 91. Публікація - Новації трудового договору. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – № 5, ч. 2. – С. 112-116. Фахове видання

 92. Публікація - Захист прав працівників на оплату праці. Актуальні проблеми держави і права. – № 74. – 2014. – С. 64-68. Фахове видання

 93. Публікація - Проблеми вдосконалення трудової дисципліни. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – № 6. – С. 96-101. Фахове видання

 94. Публікація - Напрями вдосконалення заохочень працівників в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2014. – № 29, ч. 2. – С. 72-77. Фахове видання

 95. Публікація - Проблемы охраны труда в Украине. Право и политика. – 2014. – Спецвыпуск. – С. 29-33. Фахове видання

 96. Публікація - Сутність внутрішнього трудового розпорядку. International Scientific Journal Euro¬American Scientific Cooperation: research articles / Responsible editors: Tonkyh S., Pryhodko N., Mintz A. Hamilton, Canada: «Accent Graphics Communications», 2014. – Volume 7. – P. 44¬-48. Фахове видання

 97. Публікація - Оціночні поняття у трудовому праві: сучасний стан та шляхи удосконалення. Форум права. – № 4. – 2014. – С. 278-284. Фахове видання

 98. Публікація - Дистанційна зайнятість працівників в умовах ринкової економіки. Форум права. – № 3. – 2014. – С. 343-349 Фахове видання

 99. Публікація - Загальнотеоретична характеристика запозиченої праці в Україні. Митна справа. – № 6. – 2014. – С. Фахове видання

 100. Публікація - Припинення трудових відносин із різними категоріями працівників. Митна справа. – № 5, ч. 2, кн. 2 – 2014 р. – С. 64-68 Фахове видання

 101. Публікація - Курс порівняльного трудового права. підручник у 2 томах / Іншин М.І., Мацюк А.Р., Соцький А.М., Щербина В.І. / За ред.акад. А.Р. Мацюка. – 2-ге.вид., змін. і доп. – Харків: Діса плюс 2015. – Т.2. – 744 с.

 102. Публікація - Надання працівникам можливостей для захисту від незаконного звільнення. Публічне право. – № 4. – 2014. Фахове видання

 103. Публікація - Права жінок у сфері праці. Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія". – Випуск 3. – 2014. Фахове видання

 104. Публікація - Захист трудових прав працівників профспілками. Актуальні проблеми права: теорія і практика. – Луганськ. – № 29. – 2014. Фахове видання

 105. Публікація - Права працівників за проектом Трудового кодексу. Форум права. – № 2. – 2014. Фахове видання

 106. Публікація - Трудові права державних службовців за проектом Трудового кодексу. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – № 3. – 2014. Фахове видання

 107. Публікація - Правова природа індивідуальних форм захисту трудових прав. Митна справа №4 – 2014 Фахове видання

 108. Публікація - Робочий час: загальнотеоретичний аналіз. Наука і правоохорона. – № 1, ч. 2. – 2014. Фахове видання

 109. Публікація - Сутність і значення дистанційної зайнятості працівників в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2013. – №28 – 2014 Фахове видання

 110. Публікація - Пенсійне забезпечення працівників ОВС в умовах бойових дій у мирний час. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія "Юрисприденція" випуск. – №9 – 2014 р Фахове видання

 111. Публікація - Значення захисту трудових прав працівників у становленні правової держави. Вісник Академії правових наук України. – № 2. – 2014. Фахове видання

 112. Публікація - Загальнотеоретичний аналіз часу відпочинку працівників в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – № 3. Фахове видання

 113. Публікація - Some aspects of the individual forms of protection of labor rights. Закон и право (Киргизстан). – № 1. – 2014. Фахове видання

 114. Публікація - Загальні та спеціальні норми у правовому регулюванні трудових відносин в сучасних умовах. Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірник наукових праць. – № 28. – С. 28-35. Фахове видання

 115. Конференція - The value of protectional labor relations in modern conditions. II international conference Montreal, Canada: Published by Accent Graphics Communications, 2014.

 116. Публікація - Необхідність забезпечення права на державну службу як передумова формування кадрів в системі інноваційного розвитку. Публічне право. – № 2. – 2014. Фахове видання

 117. Публікація - Правове регулювання соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи : монографія. Ю. М. Бурнягіна, Н. М. Вапнярчук, Т. А. Занфірова, М. І. Іншин, М. О. Кабаченко, О. Є. Луценко, О. М. Ярошенко; За заг. наук. ред. проф. Ярошенка О. М. – Харків : Юрайт, 2014. – 336 с.

 118. Публікація - Відповідальність у приватному праві: монографія. [І. Безклубий, Н. Кузнєцова, Р. Майданчик та ін.]; за заг. ред. І. Безклубого. – К. : Грамота, 2014. – М. Іншин. – розд. ІІ, гл. 6.

 119. Конференція - Щодо поняття часу відпочинку працівників. Правове регулювання відносин у сфері праці і соціального забезпечення: проблеми і перспективи розвитку: тези доповідей і наук. повідомлень учасників VI Міжнар. наук.-практ. конф. , м. Харків, 3-4 жовтня 2014 року / За ред. В. В. Жернакова. – Х. : Право, 2014. –

 120. Конференція - Визначення поняття державної служби за новим Законом України «Про державну службу». Соціально-економічні права людини та гарантії їх реалізації в сучасних умовах державотворення: Матеріали науково-практичної конференції, м. Харків 10-11 жовтня 2012 року. – Харків: Impress, 2012. –

 121. Публікація - Поняття та сутність охоронних трудових правовідносин. АЛЬМАНАХ ПРАВА. Правовий світогляд: людина і право. – Випуск 5. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2014. Фахове видання

 122. Публікація - Адміністративно-правові засади правового регулювання правоохоронної діяльності за напрямками роботи органів внутрішніх справ: навчальний посібник /за заг. ред. д-ра юрид.наук., проф., чл.-кор. НАПрН України М.І. Іншина, д-ра юрид.наук., проф., чл.-кор. НАПрН України В.І. Олефіра. – К.: "Хай-Тек Прес", 2014

 123. Публікація - Організаційно-правові засади професійного навчання працівників ОВС: навч. посіб. За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України М. І. Іншина; д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В. І. Олефір. – Х.: НікаНова, 2014. – 536 с. (підрозділ 3.4)

 124. Публікація - Правове регулювання окремих напрямків правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ: навч. посіб. /За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України М. І. Іншина; д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В. І. Олефір. – Х.: НікаНова, 2014. – 840 с. (підрозділ 1.8)

 125. Публікація - Адміністративно-правові засади забезпечення громадського порядку органами внутрішніх справ України: навч. посіб./ За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України М. І. Іншина; д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В. І. Олефір. – Х.: НікаНова, 2014. – 378 с. (підрозділ 5.3)

 126. Публікація - Контроль за діяльністю правоохоронних органів/ За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України М. І. Іншина; д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В. І. Олефір. – Х.: НікаНова, 2014. – 480 с. (підрозділ 2.6)

 127. Публікація - Трудове право України: М. І. Іншин, В. І. Щербина. – Харків: Диса плюс, 2014. – 500 с.

 128. Публікація - Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України: зб. Наук. Праць факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства ХНУВС за 2013 рік. / за заг. Ред. Члена-кореспондента НАПрН України, д-ра юрид. Наук, заслуженого юриста України С. М. Гусарова. – Х.: НікаНова, 2014. – 696 с.

 129. Публікація - Правове регулювання організації праці. Навчальний посібник / М. І. Іншин , А. М. Соцький, В. І. Щербина – Харків : Диса плюс, 2013. – 448 с.

 130. Публікація - Правове регулювання захисту трудових прав працівників в умовах сьогодення. Митна справа. – спеціальний випуск. – ч. 1. – 2013 р. Фахове видання

 131. Публікація - Європейські правові стандарти та їх імплементація в українське законодавство. Посібник / За редакцією академіка НАПрН України О. В. Зайчука. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2013. – 546 с.

 132. Публікація - Трудове право. Підручник / М. І. Іншин, В. І. Щербина, Д. І. Сіроха та ін.; за ред. проф. М. І. Іншина та доц. В. І. Щербини. Х. : НікаНова, 2012. – 560 с.

 133. Публікація - Актуальні проблеми права та правоохоронної діяльності. Зб. наук. Праць за 2010 рік / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. М. І. Іншина. – Харків : НікаНова, 2011. – 344 с.

 134. Публікація - Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ. Науково-практичний коментар / / За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. М. І. Іншина. – Харків : НікаНова, 2011. – 304 с.

 135. Публікація - Теоретико-правова характеристика трудових правовідносин. Форум права. – № 1. – 2014. Фахове видання

 136. Публікація - Поняття та сутність охоронних трудових правовідносин. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – № 1. – 2014. Фахове видання

 137. Публікація - Трудове право України: підручник/ М. І. Іншин, В. І. Щербина. – Харків: Диса плюс, 2014. – 500 с.

 138. Конференція - Гарантії у правовому регулюванні трудової діяльності державних службовців: поняття і роль. “Правові системи суспільства: сучасні проблеми та перспективи розвитку»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 16-17 серпня 2013 р. – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2013. – С. 92-94.

 139. Публікація - Щодо рівності трудових прав працівників у сучасних умовах. Альманах права. Свобода, рівність і гідність особи в правовій теорії та юридичній практиці. – Вип. 4. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2013. – 464 с. С. 53-56

 140. Публікація - Диференціація правового регулювання трудової діяльності. Наука і правоохорона. – № 3 (21). – 2013. Фахове видання

 141. Публікація - Загальні та спеціальні норми у правовому регулюванні трудових відносин в сучасних умовах. Актуальні проблеми права: теорія і практика. – 2013 – № 28. Фахове видання

 142. Публікація - До проблеми класифікації трудових прав громадян. Публічне право № 4 – 2013. Фахове видання

 143. Публікація - Сутність та призначення юридичних гарантій в сфері службово-трудової діяльності. Публічне право № 3 – 2013 Фахове видання

 144. Публікація - Правова доктрина України: у 5 т. – Х.: Право, 2013. – Т. 3: Доктрина приватного права України / Н. С. Кузнєцова, Є. О. Харитонов, Р. А. Майданик та ін.; за заг. ред. Н. С. Кузнєцової. – 760 с. – (підрозд. 3.4.3)

 145. Публікація - Правове регулювання отримання соціальної допомоги дітьми-інвалідами. Актуальні проблеми права: теорія і практика. – 2013 – № 27.

 146. Публікація - Державні службовці як суб’єкти трудового права. Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення. Зб. Наук праць Матеріали І Міжнародної конференції (Київ, 25026 квітня 2013) / За заг ред. Проф.. М.І. Іншина, проф.. Н.М. Хуторян, доц.. В.І. Щербини. – К.: Ніка-Нова, 2013. – С. 188-192

 147. Конференція - Пенсійна реформа як передумова стабільності фінансової системи України/ Пенсійна реформа та права осіб з інвалідністю: проблеми та перспективи: Матеріали всеукраїнського круглого столу ВГО «Інститут реабілітації та соціальних технологій», м. Дніпропетровськ, 22-24 червня / За заг редА.П. Зайця, М.І. Іншина. – К.ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2012. – 300 с

 148. Конференція - Перспективи удосконалення класифікації державних службовців в Україні. Трудове законодавство: шляхи реформування: Матеріали ІІ Всеукраїнської наук-практ конференції (м. Харків, 12 квіт 2013 р.); За заг ред.. К.Ю. Мельника / МВС України, Харк. Нац.. унів. Внутр. справ. – Х.: ХНУВС, 2013. – С. 212-215

 149. Публікація - До проблеми співвідношення понять «реалізація» та «забезпечення» права на державну службу. Публічне право. – № 2 (10). – 2013 р. – С. 213-218. Фахове видання

 150. Публікація - До питання гарантій у службово-трудовій діяльності державних службовців. Наука і правоохорона № 4 (18).–Ч.2.– 2012р.– С. 109-111. Фахове видання

 151. Публікація - Методичні рекомендації «Особливості розслідування злочинів, повя’заних з незаконним позбавленням волі або викраденням людини». Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України: зб. Наук. Праць факультету з підготовки слідчих ХНУВС за 2012 р./ За заг ред. Чл.-кор. НАПрН України, доктора юр. Наук С.М. Гусарова; академіка НАПрН України, д.ра юр наук, проф. О.М. Бандурки. – Х. Диса плюс, 2013. – 732 с.

 152. Конференція - Особливості правового регулювання проходження служби в державних органах нормами Конституції. Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції науковців, викладачів, аспірантів. Книга 4. м. Луганськ, 10-11 квітня 2013 р.; За ред.. проф.. Л.І. Лазор, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.– Луганськ.– 2013.

 153. Конференція - Особливості процесу адаптації трудового законодавства України з регулювання колективних трудових прав до законодавства ЄС». Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Правове забезпечення соціальної сфери»: Зб. Матеріалів IV Міжнародной наук-практ конференції студ, аспірантів та молодих вчених / За заг. ред Г.І. Чанишевої.– Одеса.: Фенікс, 2013. – С. 80-83

 154. Конференція - Розподіл особистих майнових та немайнових прав роботодавця та працівника на твір, створений під час виконання трудових обов’язків. Актуальні питання інтелектуальної власності та інноваційного розвитку: Матеріали Міжнародної конференції, м. Харків, 15-16 листопада, 2012 року / Редкол: С.М. Прилипко; Ю.Є. Атаманова, К.В. Єфремова. – Х.: НДІ ПЗІР, 2012. – С. 27-31

 155. Публікація - Удосконалення класифікації державних службовців як один із факторів ефективного функціонування державної служби України. Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірник наукових праць № 26. – Луганськ, 2013 р. Фахове видання

 156. Конференція - До питання визначення основних критеріїв класифікації державних службовців. Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми трудового права та проходження служби в органах внутрішніх справ», 28 лютого 2013 року

 157. Публікація - Право роботодавця та працівника на твір, створений під час виконання трудових обов’язків: сучасний погляд. Вісник національної академії прокуратури України № 4 (28).–2012.– С. 54-57 Фахове видання

 158. Публікація - Службова дисципліна державних службовців за новим Законом України «Про державну службу». Наука і правоохорона № 3. – ч. 2.– 2012 р. Фахове видання

 159. Конференція - Щодо удосконалення терміну «службова дисципліна державних службовців» в новому Законі України «Про державну службу». Міжнародна науково-практична конференція «Право як ефективний суспільний регулятор», м. Львів 15-16 лютого, 2013 р.

 160. Публікація - Окремі аспекти правового регулювання державної служби нормами Конституції України. Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал № 1.–2013 року. – 431 с. С. 187-191. Фахове видання

 161. Конференція - Визначення поняття державної служби за новим Законом України «Про державну службу». Реалізація конституційних прав і свобод людини і громадянина в сучасних умовах державотворення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 12 вересня 2012 р. м. Харків

 162. Конференція - Поняття та ознаки державної служби в демократичній, правовій, соціальній державі. Актуальні досягнення юридичної науки в ХХІ столітті: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 30 листопада 2012 року.– Львів: Західноукраїнська організація "Центр правничих ініціатив» – 2012. – Ч.ІІІ.

 163. Конференція - Підвищення ефективності державної служби в сучасних умовах. Актуальні проблеми трудового оправа та права соціального забезпечення: тези доповідей науково-практичного круглого столу 21 листопада 2012 року / За ред. В.М. Огаренко та ін. – Запоріжжя: КПУ. 2012.– 60 с.

 164. Публікація - Сутність державної служби за новим Законом України «Про державну службу»: аналіз проблеми. Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірник наукових праць № 25. – Луганськ, 2012 р. Фахове видання

 165. Публікація - Юридична відповідальність та інші примусові заходи в трудовому праві. М.І. Іншин, В.І. Щербина, І.М. Ваганова. – Х.: Золота миля, 2012. – 495 с.

 166. Публікація - Великий енциклопедичний юридичний словник/ За ред. Акад.. НАН України Ю.С. Шемшученка. – 2-ге вид, перероб і доповн. – К.: Вид-во «Юридична думка», 2012. – 1020 с.

 167. Публікація - Стан дослідження методологічних питань державної служби в Україні. Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал № 4, 2012 року. - С. 203-210 Фахове видання

 168. Публікація - До проблеми співвідношення понять «реалізація» та «забезпечення» права на державну службу. Наука і правоохорона № 2.– частина ІІ.– 2012. – С. 47-51 Фахове видання

 169. Публікація - Трудове право. Підручник / М.І. Іншин, В.І. Щербіна, Д.І. Сіроха та ін., за ред. Проф.. М.І. Іншина та доц.. В.І. Щербини. – Х.: Ніка Нова, 2012.

 170. Публікація - Теорія та практика правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України. Навчальний посібник / За аг. Ред. Д-ра юрид наук, проф.. М.І. Іншина, д-ра юрид наук., проф… чл..-кор. НАПрН України В.І. Олефіра. – К.: «Хай-Тек Прес», 2012. – 1192 с.

 171. Публікація - Історичний аналіз становлення державної служби в Україні. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми правового забезпечення державних реформ». М. Львів, 11 серпня 2012 р. – С. 13-16

 172. Конференція - Обмеження загального характеру, що стосуються усіх видів державної служби. "Пенсійна реформа та права осіб з інвалідністю: проблеми та перспективи" Круглий стіл

 173. Публікація - Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції». Науково-практичний коментар. – К.: «Видавнічій дім «Скіф», 2012.

 174. Публікація - Правові проблеми пенсійного забезпечення в Україні. Монографія / Н.М. Хуторян, М.М. Шумило, М.П. Стадник [ та інші]. – К.: іНюРЕ, 2012. Підрозділ 6.6 розділу 6.

 175. Публікація - До проблеми обмежень права на державну службу. Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірник наукових праць № 24. – Луганськ.– 2012.– С. 9-15 Фахове видання

 176. Публікація - Значення державної служби для розвитку сучасної України. Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал № 3 (7) / 2012. – С. 248-255 Фахове видання

 177. Публікація - Трудовий договір крізь призму сьогодення: сутність, значення, особливості. Право України № 9. – 2012.– С. 192-197 Фахове видання

 178. Конференція - Щодо визначення ознак трудових прав в системі прав громадян України. Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 травня 2012 р., м. Суми). – Частина І. – Суми: ТОВ «Друкарський Дім «ПАПІРУС», 2012.

 179. Публікація - Курс порівняльного трудового права. Підручник / М.І Іншин, А.Р. Мацюк, А.М. Соцький, В.І. Щербіна / За ред.. А.Р. Мацюка. – Х.: Ніка Нова, 2011 – 980 с.

 180. Публікація - Нормативно-правове обґрунтування поняття форм захисту трудових прав працівників. Європейські перспективи. Науково-практичний журнал № 2, ч. 2, 2012р.– С. 110-114 Фахове видання

 181. Конференція - Розірвання трудового договору за підставою скорочення на підприємстві, в установі, організації чисельності або штату працівників. Міжнародна науково-практична конференція «Роль права та закону у громадянському суспільстві». м. Одеса, 20-21 квітня 2012 р.

 182. Публікація - Удосконалення правового регулювання розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця за підставами організаційно-правового характеру. Наука і правоохорона № 4 (14), 2011. – Частина ІІ. – С. 60-65 Фахове видання

 183. Конференція - До питання належного пенсійного забезпечення як стримуючого фактора вчинення корупційних дій в ОВС. Актуальні проблеми протидії правопорушенням та злочинам у сфері громадської безпеки: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22 жовтня 2010 року, м. Дніпропетровськ

 184. Публікація - Належне пенсійне забезпечення як фактор попередження корупції в ОВС. Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал № 2 (6) / 2012р.– С. 199-205 Фахове видання

 185. Конференція - До питання порядку вирішення індивідуальних і колективних трудових спорів в Україні. Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід.: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції науковців, викладачів, аспірантів, студентів. Книга 3. м. Луганськ, 5-6 квітня 2012р. / За ред. проф. Л.І. Лазор. – Луганськ.

 186. Конференція - Аналіз системи нормативно-правового забезпечення державної служби в Україні. Матеріали круглого столу: Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Інститут реабілітації та соціальних технологій», 2012 р.

 187. Конференція - Щодо реалізації Конституції України в трудовому праві. Конституція України – основа розбудови правової демократичної соціальної держави та формування правової системи Матеріали науково-практичної конференції 23-24 червня 2011 року, Харків «Право», 2011.

 188. Публікація - Удосконалення пенсійного забезпечення працівників органів внутрішніх справ. Право України № 6, 2012 р. – С. 100-106 Фахове видання

 189. Публікація - Трудові права в системі прав громадян України. Актуальні проблеми права Збірник наукових праць № 23.– Луганськ, 2012 р.– С. 25-31

 190. Публікація - Перспективи порядку вирішення трудових спорів в Україні. Європейські перспективи Науково-практичний журнал № 1.–2012р.– С. 101-105 Фахове видання

 191. Публікація - Удосконалення службово-трудової діяльності працівників судових органів прокуратури України. Наука і правоохорона № 3 (13) Частина ІІ. – 2011 р.– С. 53-57 Фахове видання

 192. Конференція - Щодо визначення поняття вивільнення працівників органів внутрішніх справ. Основні напрямки реформування законодавства України в умовах розбудови демократичної держави: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 17-18 грудня 2011 року. – у 2-х томах. – Х.: ГО "Асоціація аспірантів – юристів", 2011. – Т.2. – С.69-70

 193. Конференція - Аналіз системи нормативно-правового забезпечення державної служби в Україні. Матеріали круглого столу :Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Інститут реабілітації та соціальних технологій»

 194. Публікація - До проблеми реалізації права на державну службу громадянами України. Вісник Запорізького інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ № 4, 2011 р. – С. 22-27 Фахове видання

 195. Публікація - Особливості структури правовідносин, що виникли у зв’язку зі вступом особи на державну службу. Актуальні проблеми права. Збірник наукових праць № 22. – Луганськ, 2011р. – С.12-21 Фахове видання

 196. Конференція - Щодо питання удосконалення діяльності правоохоронних органів та їхнього правового статусу. Актуальні проблеми надання юридичної допомоги в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали науково-практичної конференції (м. Харків, 21-22 січня 2011 р.). – Харків: ФІНН, 2011. – С. 9-12

 197. Публікація - Підходи до розуміння відповідальності державних службовців. Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал № 1 (5) 2012р.– С. 161-168 Фахове видання

 198. Публікація - Адаптація трудового законодавства України щодо забезпечення колективних трудових прав до законодавства ЄС. Наше право № 4.– ч. 3, 2011 р. – С. 67-72 Фахове видання

 199. Публікація - Соціально-правовий характер вивільнення працівників ОВС України та його поняття як юридичної категорії. Митна справа Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності № 6 (78), частина 2, 2011 р. – С. 491-495 Фахове видання

 200. Публікація - Трудовое право и право социального обеспечения в Беларуси, России и Украине (формирование и развитие). Трудовое право и право социального обеспечения в Беларуси, России і Украине (формирование и развитие): учебно-метод. Пособие / Н.Н. Вапнярчук, А.А. Войтик и др..; под. общей ред.. О.Н. Ярошенко. – Минск: Дикта, 2011. – 252 с.

 201. Конференція - Державна служба-особливий різновид трудової діяльності. Актуальні проблеми регулювання відносин у сфері праці і соціального забезпечення: Тези доповідей та наукових повідомлень учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 7-8 жовтня 2011 р./ Зазаг. Ред. К.ю.н.. доц.. В.В. Жернакова. – Харків: Кросроуд, 2011. – С.38-41

 202. Публікація - Щодо вдосконалення правового статусу працівників органів внутрішніх справ. Наука і правоохорона № 2(12) , 2011, Частина ІІ, Київ – С.5-9 Фахове видання

 203. Публікація - Державна служба як форма регулювання трудового права. Іншин М. І. Державна служба як сфера регулювання трудового права / М. І. Іншин // Форум права. – 2011. – № 3. – С. 303-308 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-3/11imirtp.pdf Фахове видання

 204. Публікація - Адаптація трудового законодавства Європейського Союзу як один з пріоритетних напрямів правової реформи України. Науково-практичний юридичний журнал Публічне право № 4, 2011– С.160-165 Фахове видання

 205. Конференція - Щодо визначення питання адаптації законодавства у сфері трудової діяльності та соціального забезпечення до Європейських правових стандартів. Міжнародна науково-практична конференція «Реформування національного та міжнародного права: перспективи та сьогодення» Частина ІІ, Одеса, 2011 – С. 15-17

 206. Конференція - Щодо питання правової природи самозахисту трудових прав. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми правового забезпечення інтересів суб’єктів трудового права в умовах реформування трудового законодавства» 30 вересня – 1 жовтня 2011 року

 207. Публікація - Індивідуальний захист трудових прав державними службовцями. Вісник Одеського університету (3), 2011. Фахове видання

 208. Публікація - Історія виникнення, розвитку, формування державної служби в Україні. Юридична наука і практика. Випуск.– 2, 2011р. Фахове видання

 209. Публікація - Актуальні теоретичні та правові питання діяльності органів внутрішніх справ України. Навчальний посібник, За заг. Ред. д-ра юрид. наук, проф.М.І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф.,чл..-кор. НАПрН В.І. Олефіра. – Харків: НікаНова.2011. – 630 с.

 210. Публікація - Актуальні проблеми права та правоохоронної діяльності. Збірка наукових праць, За заг. Ред. д-ра юрид. наук, проф. М.І. Іншина. – Харків: НікаНова.2011. – 344 с.

 211. Публікація - Дисциплінарній статут органів внутрішніх справ України Науково-практичній коментар. За заг. Ред. д-ра юрид. наук, проф. М.І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф.,чл..-кор. НАПрН В.І. Олефіра. – Харків: НікаНова.2011. – 160 с.

 212. Публікація - Положення про проходження службі рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ України Науково-практичній коментар. За заг. Ред. д-ра юрид. наук, проф. М.І. Іншина. – Харків: НікаНова.2011. – 304 с.

 213. Публікація - Вступна промова. Публічне право №1, 2011, засновник ВГО «Майбутнє країни» Ужгородський національний університет, вид. ТОВ ВПФ «Мега»

 214. Конференція - Окремі питання кадрового забезпечення державної служби в Україні. Збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-й річниці незалежності України та 20-й річниці заснування інституту президентства в Україні, 21-22 травня 2011, Суми, вид. Університетська книга.

 215. Публікація - Конституція України, Науково-практичній коментар. Редкол: В.Я. Тацій (голова редкол.), О.В. Петришин (відп. серетар), Ю.Г. Барабаш та ін.: Нац. Акад.. прав. Наук України. – 2-ге від, переробл. і допов. – Х, : «Право», 2011, 1128 с

 216. Конференція - Проблематика принципів юридичних гарантій в сфері службово-трудової діяльності. Матеріали науково-практичної конференції «Права інвалідів через призу конвенції ООН про права інвалідів», 26-27 листопада 2010 р, м. Київ

 217. Конференція - До питання підвищення рівня підготовленості державних службовців. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Правові засоби забезпечення та захисту прав людини : вітчизняний та зарубіжний досвід » 21-22 квітня 2011 р, Східноукраїнський національний університет, м. Луганськ,

 218. Конференція - Щодо питання удосконалення службово-трудової діяльності працівників органів внутрішніх справ.Матеріали науково-практичної конференції «Проблеми реформування національного законодавства в умовах адміністративної реформі», 31 січня 2011 р., м. Київ

 219. Публікація - Сутність, характер і природа нормативно-правового забезпечення державної служби в Україні. Вісник Одеського національного університету, том 16, випуск 3, Правознавство, Видавництво «Астропринт», Одеса, 2011. Фахове видання

 220. Публікація - Взаємодія публічної державної служби з недержавними організаціями. Наука і правоохорона, №4(2), частина 2, спецвипуск, видавничо-поліграфічний центр МВС Україні, Київ, 2010 Фахове видання

 221. Публікація - Окремі напрямки підвищення професійного рівня державних службовців. Актуальні проблеми права: Теорія і практика. збірка наукових праць №20, Луганськ, 2011р. Фахове видання

 222. Публікація - Окремі напрямки вдосконалення кадрового забезпечення державної служби України (на матеріалах аналізу статистичних даних Головного управління державної служби України). Актуальні проблеми права: Теорія і практика. збірка наукових праць №19, Луганськ, 2011р Фахове видання

 223. Публікація - Особливості правового регулювання праці та служби державних службовців. Південноукраїнський правничий часопис. – 2010 – №1 Фахове видання

 224. Семінар - Сучасний стан протидії злочинності неповнолітніх в Україні. Матеріали науково-практичного семінару «Сучасні напрямки профілактики та актуальні проблеми розслідування злочинів що вчиняються неповнолітніми», 16 квітня, 2010 року, Харків/М-во внутрішніх справ України: видавництво ХНУВС, 2010. – 198 с.

 225. Публікація - Декілька питань розвитку кадрових процесів в державній службі України. Актуальні проблеми права: Теорія і практика. збірка наукових праць №18, Луганськ, 2010р Фахове видання

 226. Публікація - Колективні договори у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації: схеми, таблиці, примирні форми, бібліографія, нормативно-правові акти та роз’яснення. За редакцією О.М. Ярошенка. – Х.: Право, 2010. -248 с.

 227. Публікація - Збірник задач з кримінального права. Особлива частина. За загальною редакцією д.ю.н, професора Іншина М.І. та к.ю.н., доцента Житного О.О. – Харків: ХНУВС, 2010. – 104 с.

 228. Публікація - Збірник задач з кримінального права. Загальна частина. За загальною редакцією д.ю.н, професора Іншина М.І. та к.ю.н., доцента Житного О.О. – Харків: ХНУВС, 2010. – 68 с.

 229. Публікація - Антологія міжнародного поліцейського права(Історія. Предмет. Методи. Норми. Класифікація.) у двох томах. Під загальною редакцією Ю.І. Римаренка, В.В. Коваленка, В.Я. Тація, О.М. Бандурки, А.П. Гетьмана, О.М. Джужі, О.В. Негодченка, В.І. Олефіра, Т1. Від криміналістики до поліцеїстики. – Херсон: Айлант, 2010. – 724 с.

 230. Публікація - Правове регулювання службово-трудової діяльності державних службовців як особливої категорії зайнятого населення. Навчальний посібник/ М.І. Іншин. – Харків: Вид-во «ФІНН», 2010. - 672 с.

 231. Конференція - Пенсійний контракт і пенсійна схема. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Становление, функционирование и развитие правоих систем современности,: проблеми науки и практики», Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 23 квітня, 2010 року. м.Одеса

 232. Публікація - Основні етапи становлення сучасної державної служби в Україні. Актуальні проблеми права: Теорія і практика. Збірка наукових праць №17, Луганськ, 2010р. Фахове видання

 233. Публікація - Види державної служби. Ученые записки Таврического национального университета имени Вернадского, Серия юридические науки 23(61) № 2 2010. Фахове видання

 234. Публікація - Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України. Навчальний посібник За загальною редакцією д.ю.н., професора А.Т. Комзюка, д.ю.н., професора М.І. Іншина, к.ю.н.. ст.. наук. співр. Музичука авторський колектив Іншин М.І, Комзюк А.Т., Музичук О.М та ін. видавництво Харківського національного університету внутрішніх справ, 2010

 235. Публікація - Організаційно-правове забезпечення навчально-виховного процесу та науково-дослідної діяльності у вищих навчальних закладах МВС України. Навчальний посібник За загальною редакцією Т.О. Проценка, авторський колектив Т.О. Процеко, М.І. Іншин, О.М. Музичук, І.М. Шопіна. – Київ-Харків: ОСН, 2010

 236. Публікація - Збірник наукових праць науково-дослідної лабораторії з розроблення законодавчих та інших нормативно-правових актів навчально-наукового інституту психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій Харківського національного університету внутрішніх справ за 2007-2009 роки Т-2 Проекти нормативно-правових актів/ За загальною редакцією д.ю.н., професора Камзюка А.Т., професора Іншина М.І., к.ю.н., с.н.с. Музичука О.М., видавництво Харківс

 237. Публікація - Збірник наукових праць науково-дослідної лабораторії з розроблення законодавчих та інших нормативно-правових актів навчально-наукового інституту психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій Харківського національного університету внутрішніх справ за 2007-2009 роки Т-1 Проекти нормативно-правових актів/ За загальною редакцією д.ю.н., професора Камзюка А.Т., професора Іншина М.І., к.ю.н., с.н.с. Музичука О.М., видавництво Харківс

 238. Публікація - Сучасне українське медичне право. За загальною редакцією С.Г. Стеценка видавництво «Атіка», Київ, 2010

 239. Публікація - Нормативно-правове забезпечення державної служби. Південноукраїнський правничий часопис №2, 2009р. Фахове видання

 240. Публікація - Коментар Закону України «Про міліцію». За загальною редакцією професора Моіссеєва Є.М. видавництво «КНТ», Київ, 2010

 241. Конференція - Питання удосконалення правового забезпечення державної служби в Україні. Міжнародна науково-практична конференція «Держава і право: Проблемі становлення і стратегія розвитку», 15-16 травня 2010р, Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ, м. Суми.

 242. Конференція - Особливості правового регулювання праці та служби державних службовців. Правові засоби забезпечення та захисту прав людини : вітчизняний та зарубіжний досвід// матеріали науково-практичної конференціі 21-22 квітня 2010 року м.Луганськ

 243. Публікація - Особливості правового регулювання праці та служби державних службовців. Науковий вісник Ужгородського університету 2010. – випуск №13. – С. 441-445 Фахове видання

 244. Публікація - Принципи державної служби. Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірка наукових праць №16.– Луганськ, 2010р. Фахове видання

 245. Публікація - Правова регламентація соціального захисту державних службовців: шляхи вдосконалення. Науковий вісник Ужгородського університету 2009.– випуск №12. Фахове видання

 246. Публікація - Сутність та поняття державної служби. Актуальні проблеми права: Теорія і практика. Збірка наукових праць №15.– Луганськ. – 2010р. Фахове видання

 247. Публікація - Класифікація юридичних гарантій службово-трудової діяльності державних службовців. Ученые записки Таврического национального университета имени Вернадского, Серия юридические науки 22(60).– № 2.– 2009. Фахове видання

 248. Публікація - Кодифікація трудового законодавства України. За загальною редакцією. Н.М. Хуторян, М. І, Іншина, О.М. Ярошенка, С.М. Прилипка – Харків: Видавництво «ФІНН», 2009

 249. Публікація - Особливості праці молоді за проектом Трудового Кодексу України: позитивні зрушення, зауваження та пропозиції. Наука и правоохорона, №3. – 2009. Фахове видання

 250. Публікація - Механізм правового регулювання державної служби. Форум права, №3, 2009. Фахове видання

 251. Публікація - Принципи юридичних гарантій у сфері службово-трудових відносин. Актуальні проблеми права: Теорія і практика. Збірка наукових праць №14.– Луганськ.– 2009 р. Фахове видання

 252. Публікація - Сутнісні ознаки кадрового забезпечення державної служби в сучасних умовах розвитку України. Актуальні проблеми права: Теорія і практика. Збірка наукових праць №13.– Луганськ. – 2009 р Фахове видання

 253. Публікація - Право соціального забезпечення в Україні. За загальною редакцією О.М. Ярошенка, Прилипка С.М. – Харків: Видавництво «ФІНН», 2009

 254. Публікація - Шляхи вдосконалення правової регламентації соціального захисту державних службовців. Актуальні питання безоплатної правої допомоги в Україні: Теорія та практика// Матеріали науково-практичної конференції Харків, 2009 року

 255. Публікація - Збірник Основних нормативних актів про наукову діяльність , підготовку та атестацію наукових кадрів. За загальною редакцією О.М. Ярошенка, Г.С. Гончарової, Г.О. Яковлєвої – Харків: Видавництво «ФІНН», 2009

 256. Публікація - Вас затримано… Що робити? Практичні поради/ За загальною редакцією д.ю.н., проф.. м.І. Іншина – Харків, 2009

 257. Конференція - Особливості дисциплінарного проступку як дестабілізуючого фактору під час службово трудової діяльності працівників органів прокуратури України. Проблеми вдосконалення правового регулювання соціально-трудових відносин в України. //Матеріали науково-практичної конференції Харків, 5-6 червня 2009 року

 258. Конференція - Регламентація соціального захисту державних службовців: шляхи вдосконалення. Актуальні проблеми безоплатної юридичної допомоги: теорія і практика: матеріали науково-практичної конференції Харків, 2009 року.

 259. Публікація - Правова регламентація соціального захисту державних службовців: шляхи вдосконалення. Науковий вісник Ужгородського університету 2009, випуск №12. Фахове видання

 260. Публікація - Особливості правового регулювання прийняття на роботу молоді. Форум права №1 2009. Фахове видання

 261. Публікація - Сутнісні ознаки кадрового забезпечення державної служби в сучасних умовах розвитку України. Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірка наукових праць №12, Луганськ, 2008 р. Фахове видання

 262. Публікація - Порядок проходження служби в органах внутрішніх справ. Навчальний посібник/ За загальною редакцією М.І, Іншина, О.М. Музичука. – Харків: Титул , 2009. – 272 с.

 263. Публікація - Окремі питання єдності та диференціації трудового законодавства. Вісник Академії Митної служби України № 2 Фахове видання

 264. Публікація - Словник законодавчих і нормативних термінів. К.: Всеукраїнська асоціація видавців „Правова єдність”, 2008

 265. Конференція - Питання соціального забезпечення працівників ОВС. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференція «Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку» 17-18 травня Суми 2008.

 266. Публікація - Митний Кодекс: науково-практичний коментар. К.: Всеукраїнська асоціація видавців „Правова єдність”, 2008

 267. Публікація - Правове регулювання сфери охорони здоров’я людей, тварин, рослин в Європейському Союзі та в України. За редакціею д.ю.н. М.І., Іншина, Київ:, Центр учбової літератури, 2007

 268. Конференція - Місце та особливості пенсійного забезпечення в системі соціального захисту працівників ОВС. Науково-практична конференція «Захист трудових та пенсійних прав громадян України» 29 березня Харків. 2008.

 269. Конференція - Реалізація прав, свобод та законних інтересів державних службовців у сфері службово-трудових відносин. Науково-практична конференція «Проблеми дотримання прав людини в діяльності ОВС України» 22-23 травня Харків. 2008.

 270. Публікація - Сутність та ознаки дисциплінарного проступку прокуросько-сідчого працівника. Вісник національної академії прокуратури України. – 2008. – №2 Фахове видання

 271. Публікація - Питання трудової дисципліні в органах внутрішніх справ. Південноукраїнський правничий часопис. – 2008. – №2 Фахове видання

 272. Публікація - Пенсійне забезпечення в системі соціального забезпечення працівників ОВС. Право і безпека. – 2007. – №6/2 Фахове видання

 273. Публікація - Сутність та особливості законності в діяльності ОВС. Право і безпека. – 2008. – №7/1 Фахове видання

 274. Публікація - Науково-практичний коментар Кодексу законів про працю України. К.: Всеукраїнська асоціація видавців „Правова єдність”, 2008

 275. Публікація - Методичні вказівки щодо підготовки та оформлення курсових робіт з дисципліни „Трудове право”. Харків, Харківський національний університет внутрішніх справ, 2007

 276. Публікація - Навчальна програма з дисципліни „Трудове право”. Харків, Харківський національний університет внутрішніх справ, 2007

 277. Публікація - Робоча навчальна програма з дисципліни „Правове регулювання праці державних службовців”// Вид-во Харківський університет внутрішніх справ, 2007

 278. Публікація - 3. Робоча навчальна програма з дисципліні „Трудове право”. Вид-во Харківський університет внутрішніх справ, 2007.

 279. Публікація - Захисти себе сам. Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006

 280. Публікація - Особливості правового захисту державних службовців. Форми соціально-правового захисту працівників у службово-трудових відносинах . Матеріали науково-практичної конференції. м. Суми, 2 – 4 червня 2005 р. – Харків. – 2005

 281. Конференція - Охорона праці працівників які працюють в умовах неповної зайнятості, надомників, сумісників та сезонних працівників: порівняльний аналіз національного законодавства та законодавства ЄС. Трудове право України в контексті європейської інтеграції. Матеріали науково-практичної конференції. м. Харків, 25 – 27 травня 2006 р. – Харків. – 2006

 282. Конференція - Диференційований підхід до правового регулювання службово-трудових відносин. Соціально-захисна діяльність держави в умовах ринкових відносин. Матеріали науково-практичної конференції. м. Чернігів, 31 травня – 2 червня 2007 р. – Чернігів. – 2007

 283. Публікація - Сутність та основні напрямки кадрової політики в сфері державної служби. Форум права. – 2005. – №1. – С.4-8 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2005-1/05vvssds.pdf Фахове видання

 284. Публікація - Декілька зауважень до проекту Закону України „Про аудит з промислової безпеки і охорони праці”. Форум права. – 2006. – №3. – С.56-60 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2006-3/06imiisop.pdf Фахове видання

 285. Публікація - Трудові конфлікти та трудові спори у системі соціальних конфліктів. Форум права. – 2006. – №2. – С.71-75 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2006-2/06imisck.pdf Фахове видання

 286. Публікація - Поняття та елементи статусу державного службовця органів внутрішніх справ. Форум права. – 2006. – №1. – С.45-50 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2006-1/06imiovc.pdf Фахове видання

 287. Публікація - Профорієнтаційна робота в органах державної служби України. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – Харків, 2006. – Вип. 33 Фахове видання

 288. Публікація - Організаційні аспекти діяльності органів прокуратури. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – Харків, 2007. Вип.36 Фахове видання

 289. Публікація - Перспективні напрямки кадрової політики у сфері державної служби. Актуальні проблеми права: теорія і практика». – Луганськ – 2006. №8 Фахове видання

 290. Публікація - Перспективні напрямки професійної підготовки державних службовців в Україні. Право і безпека. – 2006. – №5/1 Фахове видання

 291. Публікація - Сутність та види управлінських процедур під час проходження державної служби в органах прокуратури. Адвокат. – 2007. –№1(76) Фахове видання

 292. Публікація - Структура службово-трудових відносин. Трудове право України. – 2006. – 1(1) Фахове видання

 293. Публікація - Аналіз сучасного стану розвитку державної служби в Україні. Право і безпека. – 2006. – №5/4 Фахове видання

 294. Публікація - Поняття соціального захисту державних службовців: щодо питання термінології. Наше право/ Our law . – 2006 . – №3 Ч.1 Фахове видання

 295. Публікація - Сучасний стан та напрямки удосконалення службово-трудових відносин у сфері державної служби України. Право України. – 2006. – №6 Фахове видання

 296. Публікація - Поняття дисциплінарного проступку як фактору, що дестабілізує дисципліну і законність в ОВС Право і безпека. – 2006. – №5/5 Фахове видання

 297. Публікація - Охорона праці: Збірник актів acquis communautaire. Харків-Київ: Видавничий дім „Райдер”, 2006

 298. Публікація - Кодекс України про адміністративні правопорушення. К.: Всеукраїнська асоціація видавців „Правова єдність”, 2007

 299. Публікація - Охорона праці: Європейські і міжнародні стандарти та законодавство України (порівн. аналіз). Науково-практичний посібник / Харків-Київ: Видавничий дім „Райдер”, 2006

 300. Публікація - Організаційно-правові засади управління державною службою в Україні. Науково-практичний посібник. – Х.: Вид-во Харківського національного університету внутрішніх справ, 2006

 301. Публікація - Сутність, зміст і структура правової системи демократичної держави. Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених. – Сімферополь: Кримський юридичний інститут, 2004. – Випуск 6. Фахове видання

 302. Публікація - Щодо правового захисту трудових прав працівників. Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС імені 10-річчя незалежності України. –2004. – №2. Фахове видання

 303. Публікація - Особливості розвитку службово-трудових відносин на державній службі. Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – №26 Фахове видання

 304. Публікація - Поняття, зміст та особливості професійної компетенції державних службовців органів внутрішніх справ України. Право і безпека. – 2004. – Т.3. – №3. Фахове видання

 305. Публікація - Соціальні підстави припинення службово-трудових відносин. Право і безпека. – 2004. – №3/2 Фахове видання

 306. Конференція - Проблеми систематизації законодавства про державну службу в Україні. Матеріали наук.-практич. конф. 25-26 червня 2004 р. Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004

 307. Конференція - Вдосконалення правового механізму регулювання початкової професійної підготовки персоналу ОВС України. Матеріали наук.-практич. конф. 4-5 червня 2004 р. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004

 308. Публікація - Загальнотеоретичні підходи до визначення правового статусу державних службовців. Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2004. – №1 Фахове видання

 309. Публікація - Загальні види державної служби. Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2003. – №4(25) Фахове видання

 310. Публікація - Юридичні гарантії як фактор стабільності та підвищення ефективності службово-трудової діяльності державних службовців. Право України. – 2004. – №5 Фахове видання

 311. Публікація - Трудовий договір як підстава виникнення службово-трудових відносин на державній службі.Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – №25 Фахове видання

 312. Публікація - Обмеження як елемент правового статусу державних службовців органів внутрішніх справ. Обмеження як елемент правового статусу державних службовців органів внутрішніх справ

 313. Публікація - Суб’єкти службово-трудових відносин: погляд на проблему. Право України. – 2004. – №3. Фахове видання

 314. Конференція - Сутність та особливості службово-трудових правовідносин в ОВС. Нормативно-правове забезпечення проходження служби в органах внутрішніх справ України: Матеріали науково-практичної конференції 5 березня 2004 р., Харків. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004

 315. Публікація - Культурно-етичні вимоги до поведінки державних службовців органів внутрішніх справ як елемент їх правового статусу. Актуальні проблеми права: теорія і практика». – Луганськ – 2003. №5 Фахове видання

 316. Публікація - Визначення сутності державної служби як різновиду суспільно корисної праці . Науковий вісник Юрид. академії МВС: Зб. наук. праць. – 2003. – №3(12) Фахове видання

 317. Публікація - Структура службово-трудових правовідносин. Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2003. – №24. Фахове видання

 318. Публікація - Основні підходи до визначення правового статусу державних службовців. Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2003. – №23. Фахове видання

 319. Публікація - Поняття і зміст державної служби. Право і безпека. – 2003. – №3 Фахове видання

 320. Публікація - Щодо проблем класифікації державних службовців. Право і безпека. – 2003. – №2 Фахове видання

 321. Публікація - Особливості обмежень, пов’язаних зі службою в органах законодавчої, виконавчої та судової влади. Вісник Національного університету внутрішніх справ. – № 22. – 2003 Фахове видання

 322. Конференція - Щодо визначення сутності державної служби як різновиду соціально корисної праці. Актуальні проблеми науки трудового права в сучасних умовах ринкової економіки: Матеріали наук.-практич. конф.. – Харків: Нац. ун-т внутр, справ, 2003

 323. Публікація - Поняття диференціації правового регулювання в сфері державної служби. Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2003. – №21 Фахове видання

 324. Публікація - Правові питання розвитку службово-трудових відносин у сфері державної служби України. Право і безпека. – 2002. – №4 Фахове видання

 325. Публікація - Сутність та поняття механізму правового регулювання управлінської діяльності ОВС України. Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2002. – №3. Фахове видання

 326. Публікація - Особливості правового регулювання державної служби. Право і безпека. – 2002. – №2 Фахове видання

 327. Публікація - Поняття державної служби в Україні: багатоаспектний підхід. Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2002. – №20 Фахове видання

 328. Публікація - Соціально-правова природи державної служби в Україні. Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2002. – №19 Фахове видання

 329. Публікація - Професіоналізм та компетентність працівників органів внутрішніх справ як основна мета безперервної, професійної підготовки. Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: Зб. наук. праць: Донецький інститут внутрішніх справ при Донецькому нац. ун-ті. – 2002. – №1. Фахове видання

 330. Публікація - Роль, мета та місце системи професійної підготовки кадрового персоналу для ОВС. Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Спецвипуск. – 2002. Фахове видання

 331. Публікація - Сутність відомчої системи освіти ОВС України (методологічно-гносеологічний аспект). Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2001.– №14 Фахове видання

 332. Публікація - Теоретично-методологічні аспекти визначення загальновживаної категорії «професіоналізм працівників ОВС». Актуальні проблеми права: теорія і практика: Зб. наук. праць. – Луганськ: Вид-во СНУ. – 2000. – № 1(2) Фахове видання

 333. Публікація - Поняття соціально-організаційного явища «управління персоналом». Вісник Університету внутрішніх справ. – 2000. – №12. Фахове видання

 334. Публікація - Трудові правовідносини в системі державної служби. Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – Одеса: Одеська державна юридична академія, 2000. – №9 Фахове видання

 335. Публікація - Деякі питання методології науки управління в ОВС України. Вісник Університету внутрішніх справ. – 2000. – № 10. Фахове видання

 336. Публікація - Напрямки подальшого удосконалення правового регулювання юридичної відповідальності працівників ОВС. Вісник Університету внутрішніх справ. – 1999. -– №11 Фахове видання

 337. Публікація - Деякі методологічні питання визначення терміна «законодавство про працю» на сучасному етапі розвитку держави/ Вісник Університету внутрішніх справ. – 1999. – № 9 Фахове видання

 338. Публікація - Правовий захист працівників ОВС у зв’язку із скороченням штатів. Вісник Університету внутрішніх справ. – 1999. -– №8 Фахове видання

 339. Публікація - Організаційно-правові засади сучасної державної служби України/ Наук.-практ. Посібник. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ

додаткова інформація

 1. Членство в організації - Голова спеціалізованої вченої ради на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук: Д 26.001.46 Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 2. Членство в організації - Член спеціалізованої вченої ради К 26.001.46 у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення.

 3. Премія - Лауреат премії імені Ярослава Мудрого за видатні заслуги в галузі підготовки юридичних кадрів

 4. Членство в організації - науковий консультант Комітету з питань соціальної політики та праці Верховної Ради України

 5. Членство в організації - експерт Експертної ради Міністерства освіти і науки України

 6. Членство в організації - радник Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення