Література

Тищенко О.В. Проблеми правового регулювання державних соціальних допомог в Україні.Право і суспільство. – 2015

Наукова стаття висвітлює актуальні проблеми правового регулювання державних соціальних допомог в Україні. У статті аналізуються проблеми реалізації права вразливих верств населення України на державну підтримку у формі державних допомог.Розглядаються загальні засади надання державних соціальних допомог, а також досліджується правовий механізм функціонування порядку наданнядержавних соціальних допомог малозабезпеченим сім'ям.

Завантажити

Тищенко О.В. Соціальне забезпечення населення окремих країн Європи та Америки

Наукова стаття присвячена питанням висвітлення проблем поняття, суті, признаків Соціального забезпечення населення окремих країн Європи та Америки у порівняльному аспекті

Завантажити

Сіньова Л.М. Консолідуюча функція права соціального забезпечення.

Наукова стаття фокусується на діяльності Європейського Союзу щодо сприянню розвитку верховенства права за допомогою торговельних угод, аналізується принцип верховенства права.

Завантажити

Сіньова Л.М.<, Кучма О.Л. Працевлаштування: загальна характеристика. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.

У науковій статті досліджено правову природу працевлаштування, проаналізовано зарубіжний досвід співпраці уряду, профспілок та роботодавців з питань покращення працевлаштування населення.

Завантажити

Сіньова Л.М. Організаційно-функціональне призначення Федерального фонду «Пам'ять, відповідальність і майбутнє».

Статтю призначено комплексному дослідженню правового регулювання соціального захисту жертв нацизму (остарбайтери).


Венедіктов С.В. Трудове право Сполучених Штатів Америки

Монографія Монографія присвячена дослідженню особливостей правового регулювання трудових відносин у Сполучених Штатах Америки.


Венедіктов С.В. Трудове право України

Підручник

В підручнику розглянуті ключові питання загальної частини трудового права (поняття, принципи, предмет, метод, функції, система, джерела та ін.), а також інститути особливої частини, такі як трудовий договір, робочий час та час відпочинку, оплата праці, трудова дисципліна, матеріальна відповідальність, охорона праці та трудові спори.


Венедіктов С.В. Правове регулювання праці у Великобританії: прогресивний досвід і перспективи для України

Монографія присвячена дослідженню особливостей правового регулювання трудових відносин у Сполученому Королівстві Великобританії та Північної Ірландії.