ЗАНФІРОВА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення, Заслужений юрист України

освіта

 • У 1981 р. закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю “Історія». У 1998 р. закінчила Запорізький інститут державного та муніципального управління за спеціальністю «Правознавство».

 • У 2004 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Правове регулювання трудових відносин за участю роботодавця-фізичної особи» (спеціальність 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення) у спеціалізованій вченій раді Д 64.086.03 Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (м. Харків).

 • У 2011 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Методологічні засади трудових правовідносин у філософії права» (спеціальність 12.00.12 – філософія права) у спеціалізованій вченій раді Д 17.127.07 Класичного приватного університету (м Запоріжжя).

 • У 2017 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Свобода праці в трудовому праві України» (спеціальність 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення) у спеціалізованій вченій раді Д 26.001.46 Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ).

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

 • З 2001 р. – старший викладач кафедри адміністративного та господарського права Класичного приватного університету (м. Запоріжжя).

 • З 2007 р. – доцент кафедри трудового, земельного та господарського права Класичного приватного університету (м. Запоріжжя).

 • З 2012 р. – професор кафедри трудового, земельного та господарського права Класичного приватного університету (м. Запоріжжя).

 • З 2015 по теперішній час – професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

сфера наукових інтересів

Сфери наукових інтересів: трудове право; право соціального забезпечення; філософія трудового права; філософія права.

У 2007 році нагороджена знаком «Відмінник освіти України».

У 2012 році присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України».

Член редакційних колегій фахових журналів та збірників наукових праць з юридичних наук.

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.46 Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Здійснює наукове керівництво та консультування здобувачами наукових ступенів.

Автор та співавтор більше 160 наукових праць, з яких: 5 монографій, 1 авторське право на твір, 3 підручники, 11 навчальних посібників, 1 навчально- методичний посібник.

Профіль в системі ORCID - https://orcid.org/0000-0003-1344-0999.

публікації та конференції

 1. Теоретичні засади трудового права України: підручник / [Волинець В.В., Занфірова Т.А., Іншин М.І. та ін.]; за заг.ред. В.Л.Костюка, М.І.Іншина. – Київ: «Видавництво Людмила», 2019. – 452 с.

 2. Теоретичні та практичні проблеми реформування національного законодавства у сфері зайнятості населення: навч.посіб. / [Волинець В.В., Занфірова Т.А., Іншин М.І. та ін.]. - Х. : Промарт, 2019. – 408с.

 3. Теоретичні та практичні проблеми реформування законодавства у сфері соціального захисту населення : навч. посіб. / [Волинець В.В., Занфірова Т.А., Іншин М.І. та ін.]. - Х. : Константа, 2019. - Т.5. – 430с.

 4. Занфірова Т.А. Філософія трудового права : навчально-методичний посібник для студентів юридичних факультетів і відділень / Т.А. Занфірова. – Харків : Константа, 2018. – 515 с.

 5. Науково-практичний коментар Кодексу законів про працю України. Станом на 1 жовтня 2018 року. [текст] / [Андріїв В.М., Вавженчук С.Я., Занфірова Т.А. та ін.]; за заг.ред. Іншина М.І., Занфірової Т.А., Чижмарь Ю.В. - Київ: Видавничий дім "Професіонал", 2018. - 336 с.

 6. Занфірова Т.А. Філософія трудового права : навчально-методичний посібник для студентів юридичних факультетів і відділень / Т.А. Занфірова. – Харків : Константа, 2018. – 515 с.

 7. Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. Том 11: Трудове право / [Занфірова Т.А., Андріїв В.М., Вавженчук С.Я. та ін.]; редкол.: С.М. Прилипко (голова), М. І. Іншин (заст. голови), О. М. Ярошенко та ін.; – Х. : Право, 2018. - 776с.

 8. Занфірова Т.А. Проблеми правового забезпечення свободи праці в Україні : монографія / Т.А. Занфірова. - Х. : Золота миля, 2017. – 496 с.

 9. Занфірова Т.А. Забезпечення принципу свободи праці в умовах воєнного стану / Т.А. Занфірова // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 4. – С. 77–80.

 10. Занфірова Т.А. Сучасний досвід правового регулювання свободи праці в республіці Індія / Т.А. Занфірова // Visegrad journal on human rights. – 2017. – № 1. – С. 71–74.

 11. Занфірова Т.А. Забезпечення принципу свободи праці в умовах антитерористичної операції / Т.А. Занфірова // Актуальні проблеми права: теорія і практика : зб. наук. пр. – 2016. – № 32. – С. 317–323.

Занфірова Т.А. До питання про принцип свободи праці в трудовому праві України / Т.А. Занфірова // Порівняльно-аналітичне право. – 2016. – № 5. – С. 146–149.

 1. Занфірова Т.А. Сутність феномену свободи через історико- правовий аналіз / Т.А. Занфірова // Часопис Київського університету права. – 2016. – № 3. – С. 19–22.

 2. Занфірова Т.А. Становлення свободи праці в історії України та світу (до XVII ст.) / Т.А. Занфірова // Право і інновації. – 2016. – № 3 (16). – С. 94–99.

 3. Занфірова Т.А. Інституційні проблеми забезпечення свободи праці в Україні та шляхи їх вирішення / Т.А. Занфірова // Науковий вісник публічного та приватного права : зб. наук. пр. / НДІ публічного права. – 2016. – № 2. – С. 112–116.

 4. Занфірова Т.А. Основні складові принципу свободи праці / Т.А. Занфірова // Науковий вісник публічного та приватного права : зб. наук. пр. / НДІ публічного права. – 2016. – № 1. – С. 132–136.

 5. Занфірова Т.А. Стратегічний план дій щодо забезпечення свободи праці в Україні / Т.А. Занфірова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. – 2015. – Вип. 6-2. – Т. 4. – С. 55–58.

 6. Занфирова Т.А. Основы философии трудового права : монография / Т.А. Занфирова // Запорожье : Классический приватный университет, 2015 – 230 с.

 7. Занфірова Т.А. Економічні проблеми забезпечення свободи праці в сучасній Україні / Т.А. Занфірова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2015. – Вип. 34. – Ч. 2. – Т. 4. – С. 45–49.

 8. Занфірова Т.А. Досвід правового регулювання свободи праці в Китайській Народній Республіці / Т.А. Занфірова // Visegrad journal on human rights. – 2015. – № 6/2. – С. 45–51.

 9. Занфірова Т.А. Досвід правового регулювання свободи праці в Республіці Індонезія / Т.А. Занфірова // Наука і правоохорона. – 2015. – № 3. – Ч. 2. – С. 60–63.