Щербина Віктор Іванович

д.ю.н. професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення

Рідна мова: Українська

Комунікаційна компетентність: Необхідні для роботи навички комунікації отримав під час роботи викладачем, завідувачем кафедрою

Організаційно-управлінська компетентність: Навички організації навчального процесу та управління персоналом отримав під час роботи завідувачем кафедрою.

Інші професійні навички: Автор десятків проектів нормативно-правових актів різного рівня та інформаційно-аналітичних довідок для Держмитслужби України, Конституційного Суду України та інших державних органів. Безпосередньо бр

Області професійних інтересів: Трудове право, порівняльне трудове право, соціальна політика, соціальна безпека.

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

 • 2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Трудове право

 • 2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Порівняльне трудове право

 • 2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Історія правового регулювання праці

 • 2017/18 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Вибрані розділи трудового права та основ підприємницької діяльності

 • 2016/17 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Трудове право

 • 2016/17 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Основи охорони праці

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

 • з 09.2011 до - Професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта

 • з 12.2000 до 08.2011 - Завідуючий кафедрою цивільно-правових дисциплін, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ, вул. Рогальова, 8, Освіта

 • з 01.1999 до 12.2000 - Доцент кафедри митного та адміністративного права, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ, вул.. Рогальова, 8, Освіта

 • з 11.1997 до 01.1999 - Викладач кафедри трудового, екологічного та аграрного права, Університет внутрішніх справ, м. Харків, проспект 50-річчя СРСР, 27, Освіта

Навчання та стажування

 • з 01.11.2004 до 13.11.2004 - Інститут підвищення кваліфікації Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, м. Харків, вул. Пушкінська, 77, Підвищив кваліфікацію за блоком викладання цивільно-правових дисциплін

 • з 11.1994 до 11.1997 - Університет внутрішніх справ, м. Харків, проспект 50-річчя СРСР, 27, Успішно закінчив ад’юнктуру, підготував дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук за темою «Дисциплінарна відповідальність державних службовців органів внутрішніх справ»

Іноземна мова

Російська A1

Англійська C2

додаткова інформація

 1. Членство в організації - Заступник голови спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій з юридичних наук у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та член спеціалізованої вченої ради у Донецькому юридичному інституті МВС (м. Кривий Ріг)

 2. Премія - Почесна грамота Союзу юристів України, 2013.

 3. Нагорода - Подяка міського Голови м. Дніпропетровська, 2001.

публікації та конференції

 1. Публікація - Щербина В.І. Трудове право України та зарубіжних країн: Академічний курс. Загальна та Особлива частини: підручник /М.І. Іншин, В.І. Щербина. – Харків: Колегіум, 2017. – 1122 с.

 2. Публікація - Shcherbyna Viktor. Social ideology of labour law of Ukraine / Shcherbyna Viktor, Kuzmenko Galyna // Соціальне право. – 2017. – № 1. – С. 54 – 62.

 3. Публікація - Щербина В.І. Доктрина виробничої солідарності // Соціальне право. – 2017. – № 2. – С. 17 – 22.

 4. Публікація - Щербина В.І. Підстави притягнення працівника до матеріальної відповідальності //Правова позиція. – 2016. – № 1 (16). – С. 83 – 87.

 5. Публікація - Щербина В. Доктрина виробничої солідарності – основа ідеології сучасного трудового права України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2016. – № 1 (102). – С. 7 – 9.

 6. Публікація - Shcherbyna, V.I.; Kuzmenko, G.V. Ideology of Labour Law of Ukraine: Modem Problems of Generation // Університетські наукові записки. – 2016. – № 59. – С. 62 – 71.

 7. Публікація - Shcherbyna Victor Ivanovych, Kuzmenko Galyna Valentynivna. Ideology of labour law of Ukraine: modern problems of generation // European Applied Sciences. – 2016. – № 2. – S. 104 – 106. (Федеративна Республіка Німеччина)

 8. Публікація - Щербина В.І. Предмет трудового права (частина друга) / М.І. Іншин, В.І. Щербина // Публічне право. – 2016. – № 1 (21). – С. 209 – 214.

 9. Публікація - Щербина В.І. Ідеологічні основи сучасного трудового права України: монографія / М.І. Іншин, В.І. Щербина. – Х.: Діса плюс, 2016. – 328 с.

 10. Публікація - Щербина В.І. Предмет трудового права (частина перша) / М.І. Іншин, В.І. Щербина // Публічне право. – 2015. – № 4 (20). – С. 189 – 206.

 11. Публікація - Щербина В.І. Предмет трудового права / М.І. Іншин, В.І. Щербина // Публічне право. – 2015. – № 2 (18). – С. 245 – 251.

 12. Публікація - Трудове право України: Навчальний посібник / С.М. Волошина, А.М. Соцький, В.І. Щербина. – Чернівці: Технодрук, 2015. – 188 с.

 13. Публікація - Курс порівняльного трудового права: підручник у 2 томах / Іншин М.І., Мацюк А.Р., Соцький А.М., Щербина В.І. / За ред. акад. А.Р. Мацюка. – 2-ге. вид., змін. і доп. – Харків: Діса плюс, 2015. – Т. 1. – 1056 с. + Т. 2. – 744 с.

 14. Публікація - Щербина В.І. Про ключові принципи сучасного трудового права України // Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». – 2014. – № 3. – С. 166 – 177.

 15. Публікація - Трудове право України: підручник / М.І. Іншин, В.І. Щербина. – Харків: Диса плюс, 2014. – 500 с.

 16. Публікація - Щербина В.И. О роли функций трудового права в модернизации законодательства о труде // Трудовое и социальное право. – 2013. – № 3. – С. 25 – 29. (Республика Беларусь)

 17. Публікація - Правове регулювання організації праці: навчальний посібник / М.І. Іншин, А.М. Соцький, В.І. Щербина. – Харків: Диса плюс, 2013. – 448 с.

 18. Публікація - Щербина В. Сучасне бачення предмета трудового права України М. Іншин, В. Щербина // Приватне право. – 2013. – № 1. – С. 201 – 208.

 19. Публікація - Щербина В.И. Принципы современного трудового права Украины // Вестник Поволжской академии государственной службы. – 2013. – № 1 (34). – С. 22 – 27. (Российская Федерация)

 20. Публікація - Щербина В.І. Матеріальна відповідальність у трудовому праві / М.І. Іншин, В.І. Щербина. – В кн.: Юридична відповідальність: проблеми виключення та звільнення / Колектив авторів. Відп. ред. Ю.В. Баулін. – Донецьк: ПП «ВД «Кальміус», 2013. – С. 148 – 214 (424 с.).

 21. Публікація - Щербина В. Перспективи правового регулювання діяльності інспекції праці в України // Legea si viata – 2013. – № 2 (254). – С. 23 – 26. (Республіка Молдова)

 22. Публікація - Victor Shcherbyna. Basic principles of modern labour law of Ukraine // European Applied Sciences. – 2013. – № 1. – S. 258 – 261. (Федеративна Республіка Німеччина)

 23. Публікація - Щербина В.И. Перспективы определения правового статуса инспекции труда в Украине // Трудовое и социальное право. – 2013. – № 1. – С. 35 – 38. (Республіка Білорусь)

 24. Публікація - Юридична відповідальність та інші примусові заходи у трудовому праві: навчальний посібник / М.І. Іншин, В.І. Щербина, І.М. Ваганова. – Х.: Золота миля, 2012. – 495 с.

 25. Публікація - Трудове право: підручник / М.І. Іншин, В.І. Щербина, Д.І. Сіроха та ін.; за ред. проф. М.І. Іншина та доц. В.І. Щербини. – Х.: НікаНова, 2012. – 560 с.

 26. Публікація - Курс порівняльного трудового права: підручник / Іншин М.І., Мацюк А.Р., Соцький А.М., Щербина В.І. / За ред. акад. А.Р. Мацюка. – Х.: НікаНова, 2012. – 980 с.

 27. Публікація - Щербина В.І. Трудове право як цивілізаційна цінність // Публічне право. – 2012. – № 2 (6). – С. 206 – 212.

 28. Публікація - Щербина В.І. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця: деякі правові проблеми // Соціальне право. – 2012. – № 1. – С. 41 – 53.

 29. Публікація - Щербина В.І. Функції трудового права і ефективність трудового законодавства України // Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, відпов. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук. – К.: Прінт-Сервіс, 2017. – С. 225 – 227.

 30. Публікація - Щербина В.І. Соціальні ідеї в політичних теоріях: проблеми правового закріплення // Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць / за ред. М.І. Іншина, В.І. Щербини, С.Я. Вавженчука; відпов. ред. І.С. Сахарук. – Харків: «Юрайт», 2017. – С. 23 – 39.

 31. Публікація - Щербина В.І. Правові наслідки реорганізації органів Державної фінансової інспекції для їх працівників // Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення: матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 жовтня 2016 р.); за заг.ред. К.Ю. Мельника / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х.: ХНУВС, 2016. – С. 55 – 57.

 32. Публікація - Щербина В.І. Соціальна справедливість як категорія трудового права // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доп. та наук. повідомл. учасн. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21-22 квітня 2016 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, проф. В.І. Щербини, відпов. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук. – К.: Прінт-Сервіс, 2016. – С. 289 – 294.

 33. Публікація - Щербина В.І. Ідеологія сучасного трудового права України / В.І. Щербина // Правові, економічні та організаційні засади реалізації державної політики зайнятості: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (22 грудня 2015 р.). – Львів: Український центр соціально-правових досліджень, 2016. – С. 14 – 17.

 34. Публікація - Щербина В.І. Ідеологічні основи трудового права в соціальній державі / В.І. Щербина // Сучасні проблеми трудового та пенсійного законодавства: матеріали IVВсеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листопада 2015 р.); за заг. ред. К.Ю. Мельника / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х.: ХНУВС, 2015. – С. 46 – 51.

 35. Публікація - Щербина В.І. Принципи трудового права і диференціація правового регулювання // Єдність і диференціація трудового права та права соціального забезпечення: матеріали ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 листоп. 2014 р.); за заг. ред. К.Ю. Мельника / МВС України; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х.: ХНУВС, 2014. – С. 54 – 58.

 36. Публікація - Щербина В.І. Сучасна ідеологія трудового права України: основні складові // Правове регулювання відносин у сфері праці і соціального забезпечення: проблеми і перспективи розвитку: тези доповідей і наук. повідомлень учасників VI Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3 – 4 жовт. 2014 р.) / за ред. В.В. Жернакова. – Х.: Право, 2014. – С. 46 – 49.