Пижова Марина Олександрівна

к.ю.н. асистент кафедри трудового права та права соціального забезпечення

Рідна мова: Українська

Комунікаційна компетентність: -

Організаційно-управлінська компетентність: -

Інші професійні навички: -

Області професійних інтересів: Трудове право, право соціального забезпечення

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

 • 2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Теоретичні проблеми цивільного та трудового права

 • 2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Особливості правового регулювання праці наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників

 • 2016/17 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Право соціального забезпечення

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

 • з 01.09.2017 до - доцент кафедри цивільного та трудового права, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Освіта

 • з 11.2016 до - асистент кафедри трудового права та права соціального забезпечення, , Освіта

Навчання та стажування

 • з 09.2009 до 09.2012 – аспірантура юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 • з 09.2004 до 06.2009 – соціально-правовий факультет Одеської національної юридичної академії, спеціальність «Правознавство». Закінчила з відзнакою та здобула кваліфікацію магістра права

 • з 03.2018 до 06.2018 – Інститут права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України вул. Кустанайська, 6, м. Київ, 03118, Україна,

 • 12.2012 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Захистила дисертацію і отримала науковий ступінь кандидата юридичних наук (спеціальність 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення). Тема дисертації: «Недопущення дискримінації у сфері праці як принцип трудового права»


публікації та конференції

 1. Публікація - Кабаченко М. О. Система оплати праці: проблемні питання / М. О. Кабаченко // Право та інновації: науково-практичний журнал. – 2015. – № 2 (10). – С. 109–115.

 2. Публікація - Кабаченко М. О. Галузеві стандарти оплати праці: перспектива запровадження в Україні / М. О. Кабаченко // Науковий вісник ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2015. – Вип. 34. – Т. 2. – С. 14–18.

 3. Публікація - Кабаченко М. О. Міжнародні стандарти праці: спроба визначення поняття / М. О. Кабаченко // Держава і право: збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 67. – С. 284–294.

 4. Публікація - Кабаченко М. О. Концепція подальшого реформування оплати праці: новий вимір / М. О. Кабаченко // Держава і право: збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 68. – С. 318–322.

 5. Публікація - Кабаченко М. О. Особливості використання терміну «Міжнародний трудовий кодекс» / М. О. Кабаченко // Публічне право. – 2015. – № 4. – С. 154–159.

 6. Публікація - Кабаченко М. А. Международно-правовые стандарты и национальное трудовое законодательство Украины / М. А. Кабаченко // National law journal: theory and practice. – 2015. – № 2. – С. 89–93.

 7. Публікація - Кабаченко М. О. Особливості використання терміну «Міжнародний трудовий кодекс» / М. О. Кабаченко // Публічне право. – 2015. – № 4. – С. 154–159.

 8. Конференція - Кабаченко М. О. Щодо системи оплати праці в Україні / М. О. Кабаченко // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 22 травня 2015 р.). – К. : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 306–307.

 9. Конференція - Кабаченко М. А. Влияние международно-правовых стандартов на национальное трудовое законодательство Украины / М. А. Кабаченко // Особенности адаптации законодательства Молдовы и Украины к законодательству Европейского Союза : материалы Междунар. наук.-практ. конф. (г. Кишинёв, 23–24 октября 2015 г.). – Кишинёв, 2015. – Ч. 2. – С. 10–13.

 10. Конференція - Кабаченко М. А. Отраслевые стандарты оплаты труда в Украине / М. А. Кабаченко // Парадигма трудового и социального права в эпоху построения постиндустриального общества : материалы ІІІ Междунар. науч.-практ. конф. (г. Минск, 23–24 октября 2015 г.). – Минск : Ун-т «МИТСО», 2015. – С. 62–65.

 11. Конференція - Кабаченко М. О. Юридичні факти при розмежуванні термінів «оплата праці» та «заробітна плата» / М. О. Кабаченко // Юридичні факти в системі правового регулювання : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 листопада 2015 р.). – К. : ВД «Дакор», 2015. – С. 259–263.

 12. Конференція - Кабаченко М. О. Міжнародний трудовий кодекс: актуальні питання / М. О. Кабаченко // Сучасні проблеми трудового та пенсійного законодавства : матеріали IV Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листопада 2015 р.). – Х. : ХНУВС, 2015. – С. 199–202.