Погорєлова Олександра Сергіївна

к.ю.н. асистент кафедри трудового права та права соціального забезпечення

Рідна мова: Українська

Комунікаційна компетентність: Належні комунікаційні навички отримала під час наукової, викладацької та практичної діяльності

Організаційно-управлінська компетентність: -

Інші професійні навички: Виконавець наукових висновків, що здійснюються на запит державних установ

Області професійних інтересів: Договірне регулювання трудових відносин. Доктрина трудового права

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

 • 2017/18 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Право соціального забезпечення

 • 2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми припинення трудових правовідносин

 • 2017/18 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Основи трудового права

 • 2017/18 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Вибрані розділи трудового права

 • 2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Основи охорони праці

 • 2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Охорона праці в галузі

 • 2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Теоретичні проблеми цивільного та трудового права

 • 2016/17 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Трудове право

 • 2016/17 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Основи трудового права

 • 2016/17 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Основи охорони праці

 • 2016/17 навчальний рік, 2 рік магістри, Трудовий договір: порівняльно-правові та історичні аспекти

 • 2015/16 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Право соціального забезпечення

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 09.2014 до - асистент кафедри трудового права та права соціального забезпечення , Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта

Навчання та стажування

 • з 11.2011 до 06. 2014 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна, захистила дисертацію і отримала науковий ступінь кандидата юридичних наук (спеціальність 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення)

 • з 09.2005 до 02.2011 - Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого вул. Пушкінська, 77, м. Харків, 61024, Україна, закінчила з відзнакою за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юриста

Іноземна мова

Російська C2

Англійська B2

публікації та конференції

 1. Публікація - Погорєлова О.С. Ідеї посилення гнучкості правового регулювання трудових відносин// Соціальне право/ за заг. ред. Іншина М.І. – Київ – 2017 – вип. №2 - с. 70-77

 2. Публікація - Погорєлова О.С. До питання визначення повноваження керівника підприємства щодо збереження та захисту комерційної таємниці/ О.С. Погорєлова //Актуальні проблеми соціального права в Україні: зб. наук. праць /за ред. М.І. Іншина та інш.– Харків: “Юрайт”, 2017 – с. 162-170

 3. Публікація - Погорєлова О.С. Нестандартні форми зайнятості: як уникнути негативних наслідків для працівників/ О.С. Погорєлова // за ред. Святоцького О.Д. - Право України - Київ – 2015 – № 3 – с.145-152

 4. Публікація - Прилипко А.С. Проблемы гибкости регулирования нестандарных трудовых правоотношений и нестандартные формы занятости / А.С. Прилипко // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. / Ред. В.В. Иванов – 2014. – №1(91). – С. 199-202.

 5. Публікація - Прилипко А.С. Правовая природа контракта как особого вида трудового договора в условиях развития нетипичных форм занятости/ А.С. Прилипко // Жизнь и закон: межд. науч-практ.прав. журн. / Ред. Л. Арсене. Молдова: Изд: Мин.юст.респб.Молдова. 2013. – № 12. – С. 160-162.

 6. Публікація - Прилипко О.С. Запозичена праця: суб’єктний склад, поняття та класифікація / О.С. Прилипко // Актуальні проблеми права: теорія і практика: зб. наук. пр. / за ред. Л.І. Лазор. – Луганськ : Вид-во Східноукр. нац. ун-ту, 2013. – № 27. – С. 436-444.

 7. Публікація - Прилипко О.С. Правова природа трудового договору в умовах сьогодення / О.С. Прилипко // Державне будівництво та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. / за ред. Ю.Г. Барабаш та ін. – Харків: Право, 2013. – № 25. – С. 221-233.

 8. Публікація - Прилипко О.С. Особливості регулювання дистанційної праці / О.С. Прилипко // Європейські Перспективи: наук-практ. журн. / за ред. Є.В. Кузнєцова – Київ: Вид-во ТзОВ «Дрогобицька міська друкарня, 2013. – № 6. – С. 173-178.

 9. Публікація - Прилипко О.С. До питання гарантій для працівників – авторів винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій / О.С. Прилипко // Актуальні проблеми політики: зб. наук. пр. / за ред. С.В. Ківалова. – Одеса – Спеціальний випуск, 2012. – С. 131-138.