Кучма Ольга Леонідівна

д.ю.н. професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення
Директор Департаменту юридичного забезпечення


Рідна мова: Українська

Комунікаційна компетентність: Належні навички комунікації отримала під час роботи в органах державної служби та під час зайняття юридичною практикою

Організаційно-управлінська компетентність: З 2002 року працювала на керівних посадах у юридичних підрозділах

Інші професійні навички: Супроводження справ у судах

Області професійних інтересів: Трудове право, право соціального забезпечення, страхування

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

 • 2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Пенсійне право України

 • 2017/18 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Вибрані розділи трудового права та основ підприємницької діяльності

 • 2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Основи охорони праці

 • 2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми систематизації законодавства про соціальне забезпечення

 • 2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Трудове право

 • 2016/17 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Право соціального захисту

 • 2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Правове регулювання надання допомог та соціальних послуг

 • 2016/17 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Юридична деонтологія

 • 2016/17 навчальний рік, 2 рік магістри, Правове забезпечення соціального захисту окремих категорій працівників

 • 2018/19 навчальний рік, 1 рік магістри, Європейські основи модернізації соціального страхування України

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

 • з 09.2013 до - доцент кафедри трудового права та права соціального забезпечення, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта

 • з 2006 до 2013 - асистент кафедри трудового права та права соціального забезпечення, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта

 • з З 2018 до - професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення юридичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта

Навчання та стажування

 • з 2004 до 2008 - Аспірантура Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук

 • з 2003 до 2004 - Юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціаліст права

 • з 1998 до 2003 - Юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, бакалавр права

 • з 17.06.2019 до 28.06.2019 - науково-педагогічного стажування «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЮРИДИЧНІЙ ОСВІТІ: ДОСВІД КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ» ,

Іноземна мова

Російська C1

Німецька B1

публікації та конференції

 1. Публікація - Суб’єктний склад осіб, які беруть участь у провадженні в справі про адміністративне правопорушення: проблеми практики // Судова та слідча практика в Україні. – 2017. - №5. – С. 99-103

 2. Публікація - Окремі аспекти соціального страхування осіб, які виконують роботи чи надають послуги на підставі цивільно-правового договору // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, Сер.: Юриспруденція. – 2017. - №29. – С.38-40

 3. Публікація - Сплата страхового відшкодування утриманцям потерпілого в дтп: проблемні аспекти // Приватне та публічне право. – 2017. - № 4. – С.34-37

 4. Публікація - Проблемы определения момента возникновения существенного изменения в имущественном состоянии субъекта декларирования // Legea si Viata. Publikatie stiintifico-practicá. Nr.12/2 (312) 2017. - C.105-108

 5. Публікація - Недійсність договорів страхування: проблеми практики застосування // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2017. - Серія:Юридичні науки. - Вип.4. – Т.1. – С.66-68

 6. Публікація - Відшкодування шкоди, завданої роботодавцю працівником внаслідок дорожньо-транспортної пригоди: проблема визначення виду відповідальності // Порівняльно-аналітичне право – електронне наукове фахове видання юридичного ф-ту ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – 2017. - №4. – С.101-103

 7. Публікація - Перспективи систематизації законодавства в сфері соціального страхування // Університетські наукові записки Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2016. – Вип.3(59). – С.218-224

 8. Публікація - Мова офіційного перекладу міжнародних договорів у сфері соціального страхування // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, Сер.: Юриспруденція. – 2016. - №21. – С.80-83

 9. Публікація - Соціальна політика держави у сфері соціального страхування // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції, наук. збірник. – 2016. – Вип.4. – С.42-45

 10. Публікація - Соціальне страхування як складова методу в галузі права соціального забезпечення // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2016. – Серія:Право. – Вип.39. – Т.1. – С.104-106

 11. Публікація - Зловживання правом у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування: теоретико-практичний аспект // Вісник Запорізького національного університету: Зб. наук. праць. Юрид. Науки. – Запоріжжя: Запорізький нац. Університет, 2016. - №1. – 150 с. – С.127-133

 12. Публікація - Проблеми застосування процедурних та процесуальних норм в сфері страхування // Публічне право, наук.-практ. юрид. журнал, 2016. - №2. – С.314-318

 13. Публікація - Виникнення соціально-страхових та трудових відносин із суддями: практично-правові проблеми // Visegrad journal on human rights, 2016. – №1/2. – С.137-142

 14. Публікація - Обов’язки осіб, відповідальних за відшкодування шкоди завданої здоров’ю застрахованої особи // East European Scientific Journal Wschonioeuropejskie Czasopismo Naukowe. – Warszawa. – Polska, 2016. - №5(9). – С.131-135

 15. Публікація - Ответственность субъектов общеобязательного государственного социального страхования в правовой доктрине и законодательстве // Modern Science Moderní veda. – Praha. - Ceská republika, Nemoros, 2016. - №2. – С.189-195

 16. Публікація - Загальнообов'язкове державне соціальне страхування в структурі права соціального забезпечення // Юридичний науковий електронний журнал – електронне наукове видання юридичного ф-ту ДВНЗ «Запорізький національний університет». – 2016. - №4. – С.79-82

 17. Публікація - Правоспособность физического лица в правоотношениях социального страхования и теории права // Legea si Viata. Publikatie stiintifico-practicá. Nr.4/2 (292) 2016. C.35-38

 18. Публікація - Інноваційні аспекти класифікації страхових соціальних ризиків // Вісник Запорізького національного університету: Зб. наук. праць. Юрид. Науки. – Запоріжжя: Запорізький нац. Університет, 2015. - №4(І). – 196 с. – С.177-181

 19. Публікація - Принципи законності й верховенства права: проблеми правозастосування // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. - Серія: Юридичні науки. - Вип.6. – Т.1. – С.154-156

 20. Публікація - Страховий ризик в соціальному страхуванні як правова категорія та категорія права // Порівняльно-аналітичне право – електронне наукове фахове видання юридичного ф-ту ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – 2015. - №6. – С.137-139

 21. Публікація - Понятие «объект социального страхования» в доктрине и законодательстве // Legea si Viata. Publikatie stiintifico-practicá. Nr.6/2 (282) 2015. C.66-69

 22. Публікація - Соціальне страхування осіб, які перебувають у фактичних трудових відносинах // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. - Серія:Юридичні науки. - Вип.5. – Т.1. – С.307-309

 23. Публікація - Час вимушеного прогулу в трудовому праві та загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні // Порівняльно-аналітичне право – електронне наукове фахове видання юридичного ф-ту ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – 2014. - №6. – С.138-140

 24. Публікація - Обчислення єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування науково-педагогічних працівників // Юридичний науковий електронний журнал – електронне наукове видання юридичного ф-ту ДВНЗ «Запорізький національний університет». – 2014. - №6. – С.60-62

 25. Публікація - Проблеми визначення кола осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». – 2014. – Випуск 9-2 том 2. – 136 с. – С.17-19

 26. Публікація - Право судді на соціальне страхування: результати судової реформи // Порівняльно-аналітичне право – електронне наукове фахове видання юридичного ф-ту ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – 2013. - №4. – С.136-138

 27. Публікація - Взаимосвязь уплаты единого страхового взноса и права на пенсионное обеспечение // Международный научно-практический правовой журнал «Закон и Жизнь» («Legea si Viata») в Украине. - №9-2 (261). – 2013. - С.238-242

 28. Публікація - Реалізація права інваліда на пільги: проблеми практики застосування // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. - 2013. - №2. - с.159-163

 29. Публікація - Соціальний ризик і соціальний випадок: до питання про співвідношення понять // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2013. – Вип. 59. – С.265–269

 30. Публікація - Підстави підтвердження стажу роботи в шкідливих умовах праці // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – 2012. – №4. – С. 141–145

 31. Публікація - Питання зарахування до страхового стажу періоду надання особою послуг за договорами цивільно-правового характеру // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2011. – Вип. 52. – С.287–291

 32. Публікація - Особливості обчислення страхового стажу працівників, роботодавцем яких є платник єдиного податку // Вісник прокуратури. – 2010. – №10. – С. 110–114

 33. Публікація - Періодизація розвитку законодавства про страховий стаж // Вісник прокуратури. – 2010. – №3. – С. 107–113

 34. Публікація - Значення та правова характеристика умов, які впливають на обчислення стажу наукової роботи // Держава та регіони. Серія : Право. – 2007. – №2. – С. 96–100